Berichten

Bleker:  “Als we het hebben over het Nederlandse groene product, staan we in de hele wereld te boek als gidsland. We hebben, mede dankzij onze aloude worsteling met de inrichting van de fysieke ruimte, ook een heuse groene stadfilosofie ontwikkeld. Kern van de De Groene Stadfilosofie is, dat bomen en planten aantoonbaar bijdragen aan ons leefklimaat, ons welzijn, onze gezondheid en onze economie”.

“En heel belangrijk: we zetten onze filosofie ook om in actie. We verspreiden er wetenschappelijke informatie over, zetten innovatieve ideeën op. Burgers, bedrijven en overheden doen actief mee. Dat geeft ongelooflijk veel inspiratie. Ik ben daar zeer trots op.”

Waarde van groen onder de aandacht brengen
“Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie is er ook actief in. Het probeert om de meerwaarde van het groen actief onder de aandacht te brengen. Zo breed mogelijk: bij bedrijven, maatschappelijke partijen en vooral door het groen in handen te geven van mensen. We zijn dan ook betrokken bij allerlei groene activiteiten in het land.”

Lees hier het volledige bericht »

De ANWB heeft onlangs een brief gestuurd naar de nieuwe gemeenteraden van de G31, waarin zij hen adviseren om tijdens de vorming van het collegeakkoord aandacht te schenken aan de groene kwaliteiten van de leefomgeving.

Middels deze brief brengt de ANWB een aantal onderwerpen waaraan zij grote waarde hechten onder de aandacht, zoals verkeersveiligheid en fietsendiefstal. Daarnaast maakt de ANWB zich sterk voor een toegankelijke natuur in de woonomgeving. “Wij zien bereikbare en toegankelijke natuur als een belangrijke pijler onder het draagvlak voor natuurbeleid.

Dat staat onder druk doordat natuur letterlijk en figuurlijk steeds meer op afstand wordt gezet van de mens. Dit komt onder meer door de scherpe grenzen tussen ‘rood’ en ‘groen’ in de ruimtelijke ordening en door een afname van recreatieve stad- en landverbindingen”.

G31
De ANWB stuurt deze brief naar de 31 gemeenten die extra geld krijgen van het Rijk, omdat ze kampen met grootstedelijke problemen.

Download hier de brief »

Bron:
ANWB