Weert zoekt bedrij­ven en instel­lin­gen die roton­des wil­len adop­te­ren

Weert is op zoek naar bedrij­ven en instel­lin­gen die een roton­de in de gemeen­te wil­len adop­te­ren (spon­so­ren). In Weert zijn er acht­tien roton­des die in aan­mer­king komen. Voor bedrij­ven is dit een mooie gele­gen­heid om zich te pro­fi­le­ren. En voor de gemeen­te is het een kans om de roton­des, die nu meest­al sober en func­ti­o­neel […]

Roton­des van Alp­hen aan den Rijn wor­den groe­ne parels

Om de groen­kwa­li­teit op roton­des in Alp­hen aan den Rijn op peil te bren­gen, wordt 12 maart gestart met het aan­plan­ten van nieu­we bomen op het Euro­pap­lein in Kerk en Zanen. Op de roton­de komen ratel­po­pu­lie­ren in een cir­kel te staan met als onder­be­plan­ting ver­schil­len­de soor­ten cor­noel­jes. Ook de roton­de op het Raoul Wal­len­berg­plein en […]