Bomen spe­len gro­te rol bij CO2-opslag ste­den

Onder­zoe­kers van de Uni­ver­si­teit van Kent- en Shef­field en de Bri­tish Eco­lo­gi­cal Soci­e­ty heb­ben vast­ge­steld dat plan­ten in ste­den meer kool­stof opne­men dan ver­wacht. In het onder­zoek is de boven­grond­se kool­stof­op­slag in ste­de­lijk gebied onder­zocht. Hier­voor heb­ben de onder­zoe­kers de Engel­se stad Lei­ces­ter als voor­beeld geno­men. Uit de resul­ta­ten blijkt dat er in Lei­ces­ter (met […]

Bam­boe kan belang­rij­ke rol spe­len bij CO2 reduc­tie

Als het goed beheerd wordt, kan bam­boe een belang­rij­ke rol spe­len in de strijd tegen de kli­maat­ver­an­de­ring. Het snel groei­en­de gewas neemt snel­ler CO2 op dan bomen, en kan ook de gevol­gen van de kli­maat­ver­an­de­ring indam­men, zo blijkt uit het rap­port Bam­boe en Kli­maat­ver­an­de­ring, een rap­port van het Inter­na­ti­o­naal Net­werk voor Bam­boe en Rotan (Inbar). […]