Berichten

Onderzoekers van de Universiteit van Kent- en Sheffield en de British Ecological Society hebben vastgesteld dat planten in steden meer koolstof opnemen dan verwacht.

In het onderzoek is de bovengrondse koolstofopslag in stedelijk gebied onderzocht. Hiervoor hebben de onderzoekers de Engelse stad Leicester als voorbeeld genomen. Uit de resultaten blijkt dat er in Leicester (met 300.000 inwoners) ongeveer 231.500 ton koolstof bovengronds wordt opgeslagen. Dit is meer dan aanvankelijk werd aangenomen.

Opmerkelijk
Opmerkelijk is het feit dat bomen 97,3% van deze 231.500 ton opnemen en omzetten in glucose, zuurstof en water. Tuinen en struiken kunnen veel minder koolstof omzetten, slechts 0,7% van de stedelijke koolstofuitstoot wordt namelijk omgezet in tuinen en de resterende 2% wordt omgezet door struiken.

 

Broeikasgas
Koolstof gemengd met zuurstof (CO2) is het belangrijkste broeikasgas welke zorgt voor de opwarming van de atmosfeer. Planten zetten deze CO2, samen met water en zonlicht, door middel van fotosynthese om in glucose (suiker), zuurstof en water.

Meer informatie

Bron:
Club van 30

——————————————————————————-

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Als het goed beheerd wordt, kan bamboe een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering. Het snel groeiende gewas neemt sneller CO2 op dan bomen, en kan ook de gevolgen van de klimaatverandering indammen, zo blijkt uit het rapport Bamboe en Klimaatverandering, een rapport van het Internationaal Netwerk voor Bamboe en Rotan (Inbar).

“Hoewel bamboe een houtachtig gras is en geen boom, hebben bamboebossen gelijkaardige eigenschappen als bossen in de CO2-cyclus”, stelt het rapport. “Via fotosynthese houden ze CO2 vast in hun vezels en in de bodem.”

Als bamboe goed beheerd wordt, kan het evenveel of zelfs meer CO2 opslaan dan snelgroeiende bomen. Daarvoor moet het wel jaarlijks geoogst worden. Zonder die oogst zou het aanzienlijk minder effectief zijn, aldus het rapport, dat werd voorgesteld op de klimaattop in Cancun.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Mondiaal Nieuws