Berichten

Dat Roermond naast veel water en winkels ook veel groen heeft was al bekend. Het boekje ‘De Natuur in!’ brengt dit groen nu overzichtelijk samen in een handzame pocket, waarmee de natuur in Roermond kan worden opgezocht. Kortom; de ideale gids voor een uitje lekker dichtbij!

Op zondag 22 mei werd de  pocket gepresenteerd op een tweetal locaties die ook in het boekje staan beschreven.

Mooie en aantrekkelijke stukjes natuur
“Er zijn zoveel mooie en aantrekkelijke stukjes natuur te vinden in Roermond. Of het nu gaat om parken, groenstroken of natuurgebiedjes met de daarbij behorende verschillende soorten planten en dieren. In de pocket ‘De natuur in!’ worden deze uitvoerig in kaart gebracht en beschreven. 

Dit alles natuurlijk voorzien van mooie foto’s. Inwoners, bezoekers en toeristen kunnen de natuur in Roermond en alles wat daar groeit en bloeit nu nog beter gaan ontdekken”, aldus wethouder Gerard IJff.

 

20 gebieden beschreven
Het is een heel handig boekje met een uitklapkaartje, zodat direct duidelijk is waar u wat kunt vinden. Er worden in totaal 20 gebieden beschreven. Naast een algemene beschrijving van het gebied wordt er telkens ingegaan op de bijzondere natuurwaarden en culturele waarden die het gebied karakteriseren. Ook wordt melding gemaakt van de recreatiemogelijkheden.

Bron:
Gemeente Roermond

 

De gemeente Roermond daagt de Roermondse tuinliefhebbers al weer voor het 7de jaar op rij uit om hun voortuin, zijtuin, bedrijfstuin, balkontuin of geveltuin aan te melden.

De gemeente wil hiermee stimuleren dat meer inwoners hun tuin verfraaien en daarmee een bijdrage leveren aan het verbeteren van het woongenot in de eigen wijk. De voortuin is immers een visitekaartje van de straat. Daarnaast zorgt het aanleggen en onderhouden van de tuin vaak voor meer contacten tussen buurtbewoners onderling. Dit bevordert de leefbaarheid in de wijk. En als de tuin groen is ingericht, dan heeft dat nog bijkomende voordelen:

– bij hevige regenval kan het water beter de grond in;
– de tuin biedt meer verkoeling op warme dagen;
– samen met de andere tuinen en groenstroken ontstaat er een groter gebied waar het voor tal van planten en dieren heerlijk toeven is.

Procedure
Door deel te nemen aan Toon uw Tuin, laten de inwoners zien dat ze trots zijn op hun tuin. De jury bekijkt de deelnemende tuinen en selecteert vervolgens een aantal tuinen die als voorbeeld dienen voor de straat of wijk. De geselecteerde tuinen worden in het najaar bekendgemaakt. De jury let met name op zaken als uitstraling, voorbeeldfunctie, belevingswaarde, creativiteit en de mate van inpassing in de omgeving. De tuin, groene gevel of balkon moet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De inschrijvingstermijn sluit op 1 juni 2011.

Wat kunt u winnen?
Iedere deelnemer krijgt een attentie als dank voor zijn/haar tuinvlijt en een uitnodiging voor de slotavond. Tijdens die avond worden de waarderingsprijzen uitgereikt en de tuinen getoond. De jury presenteert haar resultaten en diverse gastsprekers verzorgen een interessante lezing.

 

De komende jaren wordt de Stadsweide Roermond heringericht als natuurgebied met meer ruimte voor de natuur én voor recreatie. De plannen daarvoor zijn uitgewerkt in een nieuw inrichtingsplan.

De nieuwe bestemming van de grond wordt geregeld in een Provinciaal Inpassingsplan. Dit plan ligt vanaf 24 november jongstleden ter inzage bij de gemeente Roermond en het Gouvernement in Maastricht. Iedereen die geïnteresseerd is in deze plannen en de toekomstige ontwikkelingen rond Stadsweide is welkom tijdens deze informatieavond op woensdag 8 december.

Tijdens deze avond zullen de Provincie Limburg en de gemeente Roermond samen met Staatsbosbeheer en de Dienst Landelijk Gebied het Provinciaal Inpassingsplan en het inrichtingsplan toelichten. Daarna is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Gedeputeerde Ger Driessen van de Provincie Limburg en wethouder Gerard IJff van de gemeente Roermond zullen tijdens deze avond ingaan op het belang van de plannen voor Stadsweide, zowel voor de Provincie Limburg als voor Roermond.

Bron:
Provincie Limburg