Ver­burg roept op tot uit­rol­len groe­ne loper tus­sen stad en plat­te­land

Som­mi­ge delen van groen Neder­land moe­ten voor de bur­ger beter bereik­baar wor­den. Daar­om wil minis­ter Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) dat gemeen­ten in Neder­land de han­den ineen slaan en samen met de pro­vin­cies een groe­ne loper in Neder­land uit­rol­len. Deze bood­schap heeft de minis­ter van­daag mee­ge­ge­ven aan de 36 groot­ste gemeen­ten van Neder­land. […]

Bomenstich­ting roept 2010 uit tot jaar van monu­men­ta­le boom

De Bomenstich­ting viert dit jaar haar 40e ver­jaar­dag en daar­om roept ze 2010 uit tot ‘Jaar van de Monu­men­ta­le Boom’. Monu­men­ta­le bomen zijn door de Bomenstich­ting op de kaart gezet en voor de komen­de jaren heeft de stich­ting zich onder meer ten doel gesteld om jon­ge bomen te laten uit­groei­en tot monu­men­ta­le bomen. Alle aspec­ten […]