Ame­ri­kaan­se rock­band Pearl Jam plant bomen

De Ame­ri­kaan­se rock­band Pearl Jam heeft ruim 200 dui­zend dol­lar geïnvesteerd in een bos bij Seatt­le. De band wil zo de CO2 uit­stoot com­pen­se­ren die vrij­kwam tij­dens hun laat­ste tour­nee. Naar schat­ting is er toen zo’n 7 dui­zend ton car­bon dioxi­de in de lucht geko­men. Vol­gens gita­rist Sto­ne Gos­sard heeft het ini­ti­a­tief van Pearl Jam […]

Rock­band plant boom voor elke con­cert­be­zoe­ker

De Por­tu­ge­se expe­ri­men­te­le elec­tro-rock­­band Bla­sted Mecha­nism zal voor elke bezoe­ker van het con­cert van 28 novem­ber in het Coli­seu dos Recrei­os in Lis­sa­bon een boom plan­ten. De rock­ster­ren zijn ambas­sa­deurs van een tak van mili­eu­or­ga­ni­sa­tie Quer­cus en zul­len met deze actie vier­dui­zend bomen plan­ten op het onbe­woon­de eiland (Ilha de Pon­ta de Erva bij Vila […]