Ame­ri­kaan­se rock­band Pearl Jam plant bomen

De Ame­ri­kaan­se rock­band Pearl Jam heeft ruim 200 dui­zend dol­lar geïnvesteerd in een bos bij Seatt­le. De band wil zo de CO2 uit­stoot com­pen­se­ren die vrij­kwam tij­dens hun laat­ste tour­nee.

Naar schat­ting is er toen zo’n 7 dui­zend ton car­bon dioxi­de in de lucht geko­men. Vol­gens gita­rist Sto­ne Gos­sard heeft het ini­ti­a­tief van Pearl Jam niets met lief­da­dig­heid of schuld­ge­voel te maken, maar is het een zake­lij­ke inves­te­ring. De band wil het dan ook niet bij dit ene bos laten.

Bron:
KinkFM