Rijk stelt geld beschikbaar voor markant groen in aandachtswijken

De ministers Plasterk (OC&W) en van der Laan (WWI) stellen € 4,4 miljoen beschikbaar om bijzondere plekken zoals bijzondere parken, groengebieden en monumenten in de wijken in aandachtswijken een nieuwe bestemming te geven en te ontwikkelen. Gemeenten kunnen hiervoor tot 3 mei 2010 subsidie aanvragen met een minimum van € 25.000 en een maximum van […]

Rijk investeert € 6 miljoen in Zuidoost-Brabant

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu bezocht afgelopen week Zuidoost-Brabant. Centraal stond het belang van open en groene ruimtes voor burgers om te ontspannen. Juist in deze regio omdat het een verstedelijkt gebied is. Cramer investeert € 6 miljoen in deze regio. Cramer bezocht onder meer de Philips Fruittuin. De minister werd hier geïnformeerd […]

Akkoord Provincie en Rijk over Waterland

Minister Jacqueline Cramer (Ruimte en Milieu) en gedeputeerde Ton Hooijmaijers (provincie Noord-Holland) hebben een akkoord bereikt over de verbetering van de groene en (dag-)recreatieve kwaliteiten van  het landelijke gebied tussen Amsterdam en Purmerend, een zogenaamde Rijksbufferzone. Volledige informatie:Lees hier het persbericht Ook interessant:Rijksbufferzone, recreatie, beleid Bron:VROM