Berichten

De ministers Plasterk (OC&W) en van der Laan (WWI) stellen € 4,4 miljoen beschikbaar om bijzondere plekken zoals bijzondere parken, groengebieden en monumenten in de wijken in aandachtswijken een nieuwe bestemming te geven en te ontwikkelen.

Gemeenten kunnen hiervoor tot 3 mei 2010 subsidie aanvragen met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 200.000 en tot maximaal 50% van de projectkosten. Het ministerie van OC&W heeft de gemeenten hiervoor onlangs per brief uitgenodigd. Dit meldt branchevereniging VHG op haar website.

Voorwaarde
Voorwaarde is dat het project wordt ingezet voor openbare ruimte en groen in de aandachtswijk dat door verstorende ingrepen of veranderde gebruiksfuncties hun waarde voor de wijk hebben verloren. Het betreft hier parken, pleinen, passages, structuren en infrastructuur.

Lees het volledige bericht op de site van VHG »

Bron:
VHG

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu bezocht afgelopen week Zuidoost-Brabant. Centraal stond het belang van open en groene ruimtes voor burgers om te ontspannen. Juist in deze regio omdat het een verstedelijkt gebied is. Cramer investeert € 6 miljoen in deze regio.

Cramer bezocht onder meer de Philips Fruittuin. De minister werd hier geïnformeerd over de voorgenomen aanleg van stadspark Landelijk Strijp en van het bedrijventerrein ‘Brainport Innovatie Campus’. Daarna werd zij bijgepraat over het nationaal Landschap het Groene Woud. Dit is één van de vier voorbeeldgebieden waar geprobeerd wordt om burgers meer te betrekken bij de financiering en het in stand houden van het landschap.

Cramer was onder de indruk van het enthousiasme van de betrokkenen reikte een cheque van € 950.000 uit in het kader van het innovatieprogramma Mooi Nederland. Ook reikte zij een cheque aan burgemeester Jacobs van de gemeente Helmond uit van € 5 miljoen voor de herontwikkeling van de Kanaalzone in Helmond. Dit is één van de veertien ruimtelijke projecten waar het rijk in investeert om de crisis te lijf te gaan.

Nationaal park
Op landgoed De Gulbergen, een gebied tussen Eindhoven en Helmond, sprak de minister met ondernemers en bestuurders over de mogelijkheid om van dit gebied de recreatieve en ecologische buffer van Zuidoost-Brabant te maken. Het gebied zou kunnen uitgroeien tot een nationaal park.

Bron:
VROM

 

 

 

 

Minister Jacqueline Cramer (Ruimte en Milieu) en gedeputeerde Ton Hooijmaijers (provincie Noord-Holland) hebben een akkoord bereikt over de verbetering van de groene en (dag-)recreatieve kwaliteiten van  het landelijke gebied tussen Amsterdam en Purmerend, een zogenaamde Rijksbufferzone.

Volledige informatie:
Lees hier het persbericht

Ook interessant:
Rijksbufferzone, recreatie, beleid
 
Bron:
VROM