Richtlijnen voor het realiseren van De Groene Stad

In de Chinese stad Xi’an is op 26 september het boek ´The Green City Guidelines, techniques for a healthy liveable city´ gepresenteerd aan de 35 landen op het jaarcongres van de International Association of Horticultural Producers (AIPH).  Tevens werd de nieuwe website www.thegreencity.com gelanceerd. The Green City Guideline is een internationaal boek dat informatie geeft […]

Richtlijnen om biodiversiteit te herstellen

De wereldwijde economische activiteiten hebben zijn weerslag op biodiversiteit. Planten- en diersoorten verdwijnen in steeds hoger tempo en de natuurlijke hulpbronnen van onze wereld worden schaarser. Het is de hoogste tijd om hier iets aan te doen. Het door de Rijksoverheid gefinancierde project ‘Biodiversiteitscompensatie: op weg naar concrete plannen en richtlijnen voor bedrijven’ geeft inspiratie, […]