Berichten

In de Chinese stad Xi’an is op 26 september het boek ´The Green City Guidelines, techniques for a healthy liveable city´ gepresenteerd aan de 35 landen op het jaarcongres van de International Association of Horticultural Producers (AIPH).  Tevens werd de nieuwe website www.thegreencity.com gelanceerd.

The Green City Guideline is een internationaal boek dat informatie geeft over de maatschappelijke en economische voordelen die groene ruimte bieden in stedelijk gebied. Het boek is gericht op zowel besluitvormers als praktijkmensen op dit gebied. De richtlijnen bieden tips en adviezen over hoe een stad ‘groener’ kan worden gemaakt met planten, bomen en parken. De integrale aanpak door de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de inrichting van een stedelijke omgeving staat hierin centraal.

 De richtlijnen zijn gebaseerd op actuele kennis en praktijkvoorbeelden die zijn aangedragen door vele onderzoekers en ontwerpers uit Nederland en daarbuiten. Het boek is geschreven door stedenbouwkundige en landschapsarchitecte Michelle de Roo, van bureau van Niek Roozen landscape architects.

Doel
Het doel van het boek is om de kennis rondom De Groene Stadfilosofie toe te passen als een integrale stedelijke visie op een maatschappelijk en economisch verantwoorde woon-, werk- en leefomgeving in de steden wereldwijd. De komende jaren zal deze guideline worden vernieuwd met actuele kennis en visie die dan voorhanden is.

Opbouw
Het boek is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:

  • Green cities
  • Green neighbourhoods
  • Green streets
  • Green buildings

Initiatiefnemers
De initiatiefnemers van deze guideline zijn Plant Publicity Holland, ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I), de International Association of Horticultural Producers (AIPH) en tuin- en landschapsbureau Niek Roozen bv. Deze organisaties hebben als doel De Groene Stad internationaal te promoten onder de noemer Programmatische Aanpak Green City 2011.

Downloaden
The Green City Guidelines, techniques for a healthy liveable city’ »

Bestellen
De kosten van het boek zijn €35, inclusief BTW. Het boek is te bestellen bij Plant Publicity Holland, info@pph.nl. Gironummer: 14533 tnv PPH in Boskoop met vermelding van de adresgegevens.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

De wereldwijde economische activiteiten hebben zijn weerslag op biodiversiteit. Planten- en diersoorten verdwijnen in steeds hoger tempo en de natuurlijke hulpbronnen van onze wereld worden schaarser. Het is de hoogste tijd om hier iets aan te doen.

Het door de Rijksoverheid gefinancierde project ‘Biodiversiteitscompensatie: op weg naar concrete plannen en richtlijnen voor bedrijven’ geeft inspiratie, kennis en ervaring. Aan dit project hebben gedurende een jaar bedrijven samengewerkt met maatschappelijke organisaties, overheden en het Planbureau voor de Leefomgeving. Organisatie Advies voor Duurzaamheid, Steven de Bie (Wageningen University and Research) en CREM, bureau voor duurzame ontwikkeling verzorgden de inhoudelijke en procesmatige begeleiding. 
 

De Bie en CREM bundelden de opgedane kennis en ervaringen in de publicatie: ‘The BioCom Project’. Dit rapport is te downloaden op de websites van De Gemeynt en CREM en is geschikt voor iedereen die met zijn eigen bedrijf of in de handelsketen aan de slag wil met biodiversiteitscompensatie.

Wat is biodiversiteitscompensatie?
Het doel van biodiversiteitscompensatie is om ondanks economische activiteiten geen verlies aan biodiversiteit te laten ontstaat en bij voorkeur zelfs een winst te realiseren. Compensatieactiviteiten zijn gericht op een positieve bijdrage aan biodiversiteit, bijvoorbeeld door bedreigde natuur zeker te stellen of de kwaliteit en natuurwaarden van gedegradeerde gebieden te verhogen. Biodiversiteitscompensatie is een optie als mogelijkheden om te mitigeren zijn uitgeput (mitigeren = maatregelen om negatieve effecten te voorkomen of verminderen).

Praktijkervaring
Nederland kent wetgeving, waarbij  biodiversiteitscompensatie soms verplicht is (zoals bij de aanleg van de tweede Maasvlakte). De insteek van dit project is vrijwillige biodiversiteitscompensatie. Uniek in deze samenwerking was het ruime blikveld dat zich richtte op nieuwe èn bestaande bedrijfsactiviteiten. Hierbij zijn ook de activiteiten van handelspartners (waaronder die van toeleveranciers) meegenomen. In het rapport staan onder meer drie compensatieplannen beschreven die getoetst zijn aan de praktijk. Daarnaast is een praktisch toepasbaar stappenplan opgesteld voor vooruitdenkende bedrijven die actie willen ondernemen in biodiversiteitscompensatie.

Publicaties
• De publicatie The BioCom Project kunt u hieronder downloaden »
• Meer info over de brochure Biodiversiteit in Tuin en Plantsoen »

Bron:
CREM