Richtlijnen om biodiversiteit te herstellen

De wereldwijde economische activiteiten hebben zijn weerslag op biodiversiteit. Planten- en diersoorten verdwijnen in steeds hoger tempo en de natuurlijke hulpbronnen van onze wereld worden schaarser. Het is de hoogste tijd om hier iets aan te doen.

Het door de Rijksoverheid gefinancierde project ‘Biodiversiteitscompensatie: op weg naar concrete plannen en richtlijnen voor bedrijven’ geeft inspiratie, kennis en ervaring. Aan dit project hebben gedurende een jaar bedrijven samengewerkt met maatschappelijke organisaties, overheden en het Planbureau voor de Leefomgeving. Organisatie Advies voor Duurzaamheid, Steven de Bie (Wageningen University and Research) en CREM, bureau voor duurzame ontwikkeling verzorgden de inhoudelijke en procesmatige begeleiding. 
 

De Bie en CREM bundelden de opgedane kennis en ervaringen in de publicatie: ‘The BioCom Project’. Dit rapport is te downloaden op de websites van De Gemeynt en CREM en is geschikt voor iedereen die met zijn eigen bedrijf of in de handelsketen aan de slag wil met biodiversiteitscompensatie.

Wat is biodiversiteitscompensatie?
Het doel van biodiversiteitscompensatie is om ondanks economische activiteiten geen verlies aan biodiversiteit te laten ontstaat en bij voorkeur zelfs een winst te realiseren. Compensatieactiviteiten zijn gericht op een positieve bijdrage aan biodiversiteit, bijvoorbeeld door bedreigde natuur zeker te stellen of de kwaliteit en natuurwaarden van gedegradeerde gebieden te verhogen. Biodiversiteitscompensatie is een optie als mogelijkheden om te mitigeren zijn uitgeput (mitigeren = maatregelen om negatieve effecten te voorkomen of verminderen).

Praktijkervaring
Nederland kent wetgeving, waarbij  biodiversiteitscompensatie soms verplicht is (zoals bij de aanleg van de tweede Maasvlakte). De insteek van dit project is vrijwillige biodiversiteitscompensatie. Uniek in deze samenwerking was het ruime blikveld dat zich richtte op nieuwe èn bestaande bedrijfsactiviteiten. Hierbij zijn ook de activiteiten van handelspartners (waaronder die van toeleveranciers) meegenomen. In het rapport staan onder meer drie compensatieplannen beschreven die getoetst zijn aan de praktijk. Daarnaast is een praktisch toepasbaar stappenplan opgesteld voor vooruitdenkende bedrijven die actie willen ondernemen in biodiversiteitscompensatie.

Publicaties
• De publicatie The BioCom Project kunt u hieronder downloaden »
• Meer info over de brochure Biodiversiteit in Tuin en Plantsoen »

Bron:
CREM