Richtlijnen voor het realiseren van De Groene Stad

In de Chinese stad Xi’an is op 26 september het boek ´The Green City Guidelines, techniques for a healthy liveable city´ gepresenteerd aan de 35 landen op het jaarcongres van de International Association of Horticultural Producers (AIPH).  Tevens werd de nieuwe website www.thegreencity.com gelanceerd.

The Green City Guideline is een internationaal boek dat informatie geeft over de maatschappelijke en economische voordelen die groene ruimte bieden in stedelijk gebied. Het boek is gericht op zowel besluitvormers als praktijkmensen op dit gebied. De richtlijnen bieden tips en adviezen over hoe een stad ‘groener’ kan worden gemaakt met planten, bomen en parken. De integrale aanpak door de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de inrichting van een stedelijke omgeving staat hierin centraal.

 De richtlijnen zijn gebaseerd op actuele kennis en praktijkvoorbeelden die zijn aangedragen door vele onderzoekers en ontwerpers uit Nederland en daarbuiten. Het boek is geschreven door stedenbouwkundige en landschapsarchitecte Michelle de Roo, van bureau van Niek Roozen landscape architects.

Doel
Het doel van het boek is om de kennis rondom De Groene Stadfilosofie toe te passen als een integrale stedelijke visie op een maatschappelijk en economisch verantwoorde woon-, werk- en leefomgeving in de steden wereldwijd. De komende jaren zal deze guideline worden vernieuwd met actuele kennis en visie die dan voorhanden is.

Opbouw
Het boek is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:

  • Green cities
  • Green neighbourhoods
  • Green streets
  • Green buildings

Initiatiefnemers
De initiatiefnemers van deze guideline zijn Plant Publicity Holland, ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I), de International Association of Horticultural Producers (AIPH) en tuin- en landschapsbureau Niek Roozen bv. Deze organisaties hebben als doel De Groene Stad internationaal te promoten onder de noemer Programmatische Aanpak Green City 2011.

Downloaden
The Green City Guidelines, techniques for a healthy liveable city’ »

Bestellen
De kosten van het boek zijn €35, inclusief BTW. Het boek is te bestellen bij Plant Publicity Holland, info@pph.nl. Gironummer: 14533 tnv PPH in Boskoop met vermelding van de adresgegevens.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.