Utrecht ver­sterkt recre­a­tie­ve en eco­lo­gi­sche rou­te langs Vech­toe­vers

Gro­te­re bomen aan­plan­ten langs de Vecht. Het opknap­pen van tui­nen en hof­jes aan de oostoe­ver van de Vecht. Meer groen in woon­buur­ten langs de Vecht, zoals Ondiep, Pijls­weerd, Over­vecht en Zui­len. Over deze en ande­re maat­re­ge­len orga­ni­seert de gemeen­te Utrecht infor­ma­tie­bij­een­kom­sten met bewo­ners en ande­re belang­heb­ben­den om hen bij de plan­nen én de uit­voe­ring te […]

Opknap­beurt recre­a­tie­ve voor­zie­nin­gen Noord­west Over­ijs­sel

Een groot aan­tal recre­a­tie­ve en toe­ris­ti­sche voor­zie­nin­gen in Noord­west Over­ijs­sel krijgt het komen­de half jaar een opknap­beurt. Het gaat met name om fiets­pa­den, wan­del­pa­den en aan­leg­voor­zie­nin­gen. De pro­vin­cie Over­ijs­sel en de gemeen­te Steen­wij­ker­land wil­len zo de aan­trek­ke­lijk­heid van Water­Re­ijk Weer­ri­b­­ben-Wie­­den voor toe­ris­ten en recre­an­ten ver­gro­ten. De pro­vin­cie en de gemeen­te dra­gen ieder 250.000 euro bij […]