Berichten

Den Haag krijgt in plaats van eenM-gebouw van Rem Koolhaas markante ‘hangende tuinen’ op het plein voor het Centraal Station. De Haagse raad heeft donderdagavond ingestemd met een voorstel van GroenLinks om de grijze gevel van het station te bekleden met een ‘verticale tuin die een icoon van de stad moet worden’.

Wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling) noemde het initiatief ‘zeer sympathiek’ en zegde toe in overleg te treden met de NS, de beheerder van het station. “Het gebouw is niet van de gemeente, dus ik kan niets garanderen’’, beklemtoonde Norder wel. Hij beloofde de raad uiterlijk begin volgend jaar verslag te doen van het overleg met de NS.

Verder wil de raad dat op het plein waar het M-gebouw gepland stond extra fietsenrekken worden geplaatst. Eerder maakte Norder al bekend het nu nog braakliggende terrein in te willen richten met klinkers, bankjes en plantenbakken. Het college zag af van de bouw van het prestigieuze nieuwe bouwwerk omdat de financiële risico’s niet verantwoord waren.

Het college heeft echter nadrukkelijk gesteld ‘zodra de markt aantrekt’ opnieuw te willen kijken of er een nieuw bouwproject op het plein voor het centraal station kan worden ontwikkeld. Het is de bedoeling dat de nieuwe herinrichting van het plein voor begin februari wordt gerealiseerd.

Ook de NS zegt open te staan voor het voorstel. “Wij zijn er altijd voor in om iets moois te realiseren bij één van onze stations’’, stelt een zegsman van het bedrijf. “Zeker als dat het gebied rond station Den Haag Centraal mooier maakt dan het nu is.’’

De NS stelt echter wel dat er “meer haken en ogen aan het plan zitten dan het ophangen van een paar plantenbakken. Maar wij zijn zeker in voor een goed gesprek met een positieve grondhouding.’’
bron: ANP

 

Een grote meerderheid van de Hoornse gemeenteraad wil onderzoeken of het mogelijk is om een subsidieregeling in het leven te roepen om groene daken te stimuleren, voor zowel particulieren als bedrijven en instellingen.

GroenLinks en de Hoornse Seniorenpartij dienden hierover onlangs een wilde motie in. Via de motie verzochten de partijen het college om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een subsidieregeling voor de stimulering van groene daken. De subsidieregeling zou mogelijk in het duurzaamheidsfonds van de gemeente Hoorn passen. De resultaten van het onderzoek moeten aan de raad worden voorgelegd. Wethouder Jan de Boer reageerde enthousiast op de motie en beloofde in gesprek te gaan met de Provincie Noord-Holland en de mogelijkheden te gaan onderzoeken.

Bron:
Gemeente Hoorn

 

 

 

Op jonge leeftijd in aanraking komen met een groene omgeving is goed voor de gezondheid, creativiteit en de sociale interactie van kinderen. Door veelvuldig contact met een groene omgeving verandert ook de waardering voor natuur, landschap en gezond voedsel. In de verstedelijkte samenleving wordt groen opgroeien echter steeds moeilijker. De betrokkenheid van kinderen bij natuur en voedsel neemt daardoor langzaam af. Daarom pleit de Raad voor het Landelijk Gebied in zijn rapport ‘Groen opgroeien!’ voor een samenhangend groen jeugdbeleid.

Volledige informatie:
Download hier het Persbericht van de Raad voor het Landelijk Gebied
Zie ook: advies Groen opgroeien!

Ook interessant:
Kinderen, groen, jeugdbeleid

Bron:
Raad voor het Landelijk Gebied