Pro­mo­tie­film ver­leidt tot aan­leg van groen dak

Zowel de gemeen­te Amster­dam als het stads­deel Cen­trum sti­mu­le­ren de aan­leg van groe­ne daken. Vorig jaar heeft woningbouwcoöperatie Yme­re het groot­ste groe­ne dak van Amster­dam aan­ge­legd op woning­com­plex de Hal­ve Wereld bij het Water­loop­lein. Om groe­ne daken nog meer te pro­mo­ten sloeg Yme­re de han­den ineen met de gemeen­te Amster­dam en de markt­lei­der in dak­re­no­va­tie, […]

Alme­lo pro­fi­leert zich in pro­mo­tie­film als groe­ne en water­rij­ke stad

De gemeen­te Alme­lo heeft onlangs een nieu­we pro­mo­tie­film over de stad op de web­si­te gepu­bli­ceerd. Alme­lo pre­sen­teert zich in deze film als een ‘groe­ne, water­rij­ke stad waar het goed wonen, wer­ken en recreëren is. Een stad met een inno­va­tie­ve maak­in­du­strie, aan­spre­ken­de eve­ne­men­ten en nieu­we woon­lo­ca­ties. Met ruim 72.000 inwo­ners is Alme­lo een mid­del­gro­te gemeen­te mid­den […]