Alme­lo pro­fi­leert zich in pro­mo­tie­film als groe­ne en water­rij­ke stad

De gemeen­te Alme­lo heeft onlangs een nieu­we pro­mo­tie­film over de stad op de web­si­te gepu­bli­ceerd. Alme­lo pre­sen­teert zich in deze film als een ‘groe­ne, water­rij­ke stad waar het goed wonen, wer­ken en recreëren is. Een stad met een inno­va­tie­ve maak­in­du­strie, aan­spre­ken­de eve­ne­men­ten en nieu­we woon­lo­ca­ties.

Met ruim 72.000 inwo­ners is Alme­lo een mid­del­gro­te gemeen­te mid­den in het Twent­se land, waar de natuur tot ver in de bin­nen­stad reikt.

Bron:
Omroep Alme­lo