Individuele bedrijfsleven kan profiteren van De Groene Stad

Groene producten hebben een positief effect op de gezondheid en het welzijn van burgers. Dat is de filosofie achter De Groene Stad. Het individuele bedrijfsleven kan hier voordelen uit halen, aldus projectleider Roel van Dijk van de Groene Stad (activiteit van Plant Publicity Holland). Van Dijk schrijft dit op de opiniepagina van het Agrarisch Dagblad. […]

Natuurcompensatie in Nederland kan profiteren van buitenlandse voorbeelden

De uitvoering van natuurcompensatie in ons land laat nog te wensen over, zo blijkt onder meer uit rapporten van de Algemene Rekenkamer en de VROM-Inspectie. Het LEI (onderdeel van Wageningen UR) onderzocht in opdracht van het ministerie van LNV hoe andere landen met natuurcompensatie omgaan en welke ideeën Nederland daaraan kan ontlenen. Twee voor Nederland […]