Individuele bedrijfsleven kan profiteren van De Groene Stad

Groene producten hebben een positief effect op de gezondheid en het welzijn van burgers. Dat is de filosofie achter De Groene Stad. Het individuele bedrijfsleven kan hier voordelen uit halen, aldus projectleider Roel van Dijk van de Groene Stad (activiteit van Plant Publicity Holland). Van Dijk schrijft dit op de opiniepagina van het Agrarisch Dagblad.

Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw benadrukte in het onlangs verschenen vakblad Flora Culture International dat het openbaar groen het fundament van ons bestaan vormt. Vanwege de economische en maatschappelijke waarde die het groene product vertegenwoordigt, kost het uiteindelijk ook nog niets. Bleker: ”Iedereen kan van De Groene Stad profiteren, van de tuinbouwsector tot aan de burger toe.” De staatssecretaris ondersteunt dan ook de initiatiefnemers, waaronder de promotieorganisatie Plant Publicity Holland, om De Groene Stad wereldwijd te promoten.
Het groene product maakt hét verschil in het stedelijk gebied.

Effect op gezondheid
De filosofie van De Groene Stad is gebaseerd op wetenschappelijke informatie. Deze toont aan dat groene producten een positief effect hebben op de gezondheid en het welzijn van burgers. Daarnaast vervult groen een belangrijke positieve rol bij klimaatverandering zoals overtollige neerslag en slechte luchtkwaliteit.

Integrale visie
De kracht van De Groene Stad is dat het een integrale visie is met een toegevoegde waarde voor andere disciplines in de stedenbouwkundige ontwikkeling, zoals architectuur, bouw, waterbeheer, klimatologie en stedenbouw. Het groene product neemt daarin dé centrale positie.

Tuinbouwproducten
Tuinbouwproducten, zoals bomen, planten, bloemen, bollen, groenten en fruit, maar ook landbouwproducten, denk aan stadslandbouw, vertegenwoordigen een belangrijke toegevoegde waarde voor het woon- en werkklimaat in het stedelijk gebied. Niet onbelangrijk als men weet dat de helft van de wereldbevolking in steden woont en dat dit aantal drastisch toeneemt.

Eén van de negen topsectoren
De tuinbouwsector is een van de sectoren waarin Nederland sterk is. Het kabinet heeft deze sector dan ook aangewezen als één van de negen topsectoren, waarbij De Groene Stad expliciet is opgenomen in de visie.

“Investeren in De Groene Stad is investeren een gezonde economie”
Bleker: ”De Groene Stad visie past in mijn beleid. Investeren in De Groene Stad is investeren in een gezonde bevolking en een gezonde economie, met een hoge financiële en maatschappelijk rendement. Dus laten we onze kansen nemen”.

Individuele bedrijfsleven
Wanneer het individuele bedrijfsleven deze visie toepast in zijn marketingstrategie in combinatie met zijn eigen productkennis met betrekking tot ’de juiste boom op de juiste plaats’, kan hij hiermee zijn voordeel doen in binnen- en buitenland. Optimaal wordt er dan gebruik gemaakt van de generieke boodschap van De Groene Stad namelijk het benutten van de multifunctionele waarde van groen als een product met toegevoegde maatschappelijke, economische en functionele waarde in combinatie met individuele productkennis.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.