Berichten

Het college van B en W in Amstelveen gaat, gezien de veranderde financiële omstandigheden, snijden in beheer en onderhoud van groen binnen bestaand bebouwd gebied. Voor investeringen in nieuwe projecten buiten het bestaand gebied, is de komende vier jaar zeker geen ruimte. De prioriteit ligt nu bij bestaand groen in de stad.

Liever richt B en W hun aandacht op (speel)mogelijkheden in groen voor kinderen en volwassenen dicht bij huis dan recreatiemogelijkheden verder weg in de polder, zoals bij het project waar de Stichting Beschermers Amstelland ons € 950.000,00 voor vraagt.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Gemeente Amstelveen 

Tom Ponjee, raadslid voor de VVD in Amstelveen, schrijft op zijn weblog dat hij de open ruimte in zijn stad nog mooier wil maken.  “Een groene omgeving is van groot belang voor een prettige leefomgeving. Onze kinderen moeten voldoende plekken in de buurt hebben om te sporten en te spelen. Er moet dus een einde komen aan de onnodige bebouwing van grasvelden, parkjes en speelplekken in onze stad.”

Groen heeft prioriteit
De VVD afdeling Amstelveen geeft in het verkiezingsprogramma aan dat groen prioriteit heeft. “Het groen in Amstelveen is belangrijk. Dit betekent dat de groene ruimte en het huidige bomenaantal in Amstelveen zoveel mogelijk worden gewaarborgd. Indien bomen worden gekapt kunnen zij indien gewenst direct worden vervangen door een boom van redelijk formaat (een minder jongvolwassen bomen-vervangingspakket).

Het bedrijfsplan groen en het bomenplan dienen goed te worden nageleefd. Ten slotte moeten Amstelveners via internet, krant en TV goed worden voorgelicht over het groenonderhoud.”

Lees hier de standpunten van de VVD Amstelveen die betrekking hebben op de open ruimte »

Bron:
VVD Amstelveen