Berichten

Een aantrekkelijk vormgegeven flyer die een verkorte weergave is van het door Alterra uitgebrachte rapport Potenties van Groen. (zie elders op deze website). Alterra onderzocht twee thema’s die ook behoren tot de speerpunten van het Grotestedenbeleid: de invloed van groen in en om de stad op het overgewicht bij kinderen en het binden van huishoudens met midden- en hogere inkomens aan de stad. De flyer is aan te vragen bij de directie Kennis van het ministerie van LNV.
Trefwoorden bij deze flyer zijn: gezondheid, dagelijkse beweging, speelomgeving, leefomgeving

Het onderzoekrapport geeft niet alleen een overzicht van de potentiële effecten van groen, maar zoomt ook in op twee effecten van groen die aan belangrijke doelstellingen van het Grotestedenbeleid zijn gerelateerd. Dit zijn het effect op het percentage kinderen met overgewicht en het effect op het binden van huishoudens met midden- en hoge inkomens aan de stad. Het percentage kinderen met overgewicht is in wijken met groen circa 15% lager dan in vergelijkbare wijken zonder groen. Hierbij is gecorrigeerd voor factoren zoals etniciteit en sociaal-economische status, zo blijkt uit dit rapport.