Potenties van Groen

Een aantrekkelijk vormgegeven flyer die een verkorte weergave is van het door Alterra uitgebrachte rapport Potenties van Groen. (zie elders op deze website). Alterra onderzocht twee thema’s die ook behoren tot de speerpunten van het Grotestedenbeleid: de invloed van groen in en om de stad op het overgewicht bij kinderen en het binden van huishoudens […]

"Potenties van groen"

Het onderzoekrapport geeft niet alleen een overzicht van de potentiële effecten van groen, maar zoomt ook in op twee effecten van groen die aan belangrijke doelstellingen van het Grotestedenbeleid zijn gerelateerd. Dit zijn het effect op het percentage kinderen met overgewicht en het effect op het binden van huishoudens met midden- en hoge inkomens aan […]