Poten­ties van Groen

Een aan­trek­ke­lijk vorm­ge­ge­ven fly­er die een ver­kor­te weer­ga­ve is van het door Alter­ra uit­ge­brach­te rap­port Poten­ties van Groen. (zie elders op deze web­si­te). Alter­ra onder­zocht twee thema’s die ook beho­ren tot de speer­pun­ten van het Gro­teste­den­be­leid: de invloed van groen in en om de stad op het over­ge­wicht bij kin­de­ren en het bin­den van huis­hou­dens […]

“Poten­ties van groen”

Het onder­zoek­rap­port geeft niet alleen een over­zicht van de potentiële effec­ten van groen, maar zoomt ook in op twee effec­ten van groen die aan belang­rij­ke doel­stel­lin­gen van het Gro­teste­den­be­leid zijn gere­la­teerd. Dit zijn het effect op het per­cen­ta­ge kin­de­ren met over­ge­wicht en het effect op het bin­den van huis­hou­dens met mid­­den- en hoge inko­mens aan […]