Potenties van Groen

Een aantrekkelijk vormgegeven flyer die een verkorte weergave is van het door Alterra uitgebrachte rapport Potenties van Groen. (zie elders op deze website). Alterra onderzocht twee thema’s die ook behoren tot de speerpunten van het Grotestedenbeleid: de invloed van groen in en om de stad op het overgewicht bij kinderen en het binden van huishoudens met midden- en hogere inkomens aan de stad. De flyer is aan te vragen bij de directie Kennis van het ministerie van LNV.
Trefwoorden bij deze flyer zijn: gezondheid, dagelijkse beweging, speelomgeving, leefomgeving