Oude Rot­ter­dam­se par­keer­plaats omge­to­verd in Pluk­Tuin

Een oude par­keer­plaats in Rot­ter­dam wordt een groe­ne ont­moe­tings­plek van en voor de buurt. Dat is het idee ach­ter de ‘Pluk­Tuin’ Essen­burg in Rot­ter­dam. De bewo­ners­groep Pro­Groen van Rot­­ter­­dam-Delf­s­ha­­ven is de drij­ven­de kracht ach­ter het idee. Het betreft een groen­strook tus­sen het spoor en de wijk Het Nieu­we Wes­ten, in de deel­ge­meen­te Delf­sha­ven. Met hulp […]

Rot­ter­dam opent Pluk­Tuin

Een oude par­keer­plaats die wordt omge­to­verd tot  een groe­ne ont­moe­tings­plek van en voor de buurt. Dat is het idee ach­ter de ‘Pluk­Tuin Essen­­burg-RFC’ die op 21 mei in Rot­ter­dam opent. De Pluk­Tuin is een ini­ti­a­tief van bewo­ners­groep Pro­Groen in de deel­ge­meen­te Delf­sha­ven. Het opstel­len van een inrich­tings­plan voor dit gebied is gebeurd met steun van […]