Rotterdam opent PlukTuin

Een oude parkeerplaats die wordt omgetoverd tot  een groene ontmoetingsplek van en voor de buurt. Dat is het idee achter de ‘PlukTuin Essenburg-RFC’ die op 21 mei in Rotterdam opent. De PlukTuin is een initiatief van bewonersgroep ProGroen in de deelgemeente Delfshaven. Het opstellen van een inrichtingsplan voor dit gebied is gebeurd met steun van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR.

Uitgangspunten van De PlukTuin zijn de wensen van een groep Rotterdammers van de Essenburgsingel en omgeving. Met het inrichten van de PlukTuin benadrukt ProGroen de groene waarde van het gebied tussen de wijk Het Nieuwe Westen en het spoor. De bedoeling is dat bewoners uit de buurt de PlukTuin zelf aanleggen en onderhouden.

Groen toekomstperspectief
De afgelopen twee jaar adviseerde de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre) ProGroen Rotterdam bij het ontwikkelen van een groen toekomstperspectief voor de strook tussen de grootstedelijke wijk Het Nieuwe Westen en het spoor.

De kern van het advies ‘Op weg naar Park Essenburg’ van de Wageningse Wetenschapswinkel aan ProGroen is: zie de verwaarloosde strook langs het spoor als ‘Park Essenburg’. De PlukTuin is de eerste concrete stap naar een mogelijk wijkpark. Dit park is nu nog een wens, maar kan in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de aandachtswijk Het Nieuwe Westen en van de stad Rotterdam. Park Essenburg kan de verbinding vormen van de groenblauwe as langs de Schie en de Heemraadsingel, onderdeel van het ‘Boulevard systeem’ van de Rotterdamse City.

Integratie uit andere culturen
Het toekomstig park kan bovendien een belangrijke rol gaan spelen bij de integratie van mensen uit andere culturen in de Nederlandse samenleving. Het park biedt immers letterlijk ruimte voor ontmoeting. Dit laatste wordt versterkt door de plannen voor bewonerszelfbeheer. Voor een verdere ontwikkeling adviseert de Wetenschapswinkel ProGroen om met zoveel mogelijk ‘groene’ mensen, organisaties en besturen in de wijk, de stad en het land het gesprek aan te gaan.

Het Wetenschapswinkelrapport 280 met de titel ‘Op weg naar Park Essenburg; Advies aan Bewonersgroep ProGroen Rotterdam’ is vanaf 23 mei te downloaden vanaf www.wetenschapswinkel.wur.nl.

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.