E‑participatie levert groe­ne speel­plek op in Utrecht

Een groe­ne speel­plek aan het begin van de straat: dat was de uit­komst van een E‑participatietraject onder bewo­ners van het Oude Hou­ten­se­pad in Utrecht. Komen­de zater­dag 23 juni 2012 opent wet­hou­der Jeroen Kre­ij­kamp, Par­ti­ci­pa­tie en wijk­wet­hou­der Oost, de nieu­we speel­plek. Wet­hou­der Kre­ij­kamp: “Het E‑participatie tra­ject aan het Oude Hou­ten­se­pad is een goed voor­beeld van de […]

Par­ti­ci­pa­tie over bomen aan Utrecht­se wer­ven onder druk

De motie die D66 gis­te­ren indien­de in de Utrecht­se gemeen­te­raad over par­ti­ci­pa­tie inza­ke de bomen aan de Utrecht­se wer­ven heeft net geen meer­der­heid gehaald. SP en Groen­Links steun­den de motie. De wer­ven zijn in slech­te staat en moe­ten her­steld wor­den en daar­bij sneu­ve­len bomen. De gemeen­te had een vel­ver­gun­ning aan­ge­vraagd, zon­der eerst een par­ti­ci­pa­tie­tra­ject op […]