Roton­des van Alp­hen aan den Rijn wor­den groe­ne parels

Om de groen­kwa­li­teit op roton­des in Alp­hen aan den Rijn op peil te bren­gen, wordt 12 maart gestart met het aan­plan­ten van nieu­we bomen op het Euro­pap­lein in Kerk en Zanen. Op de roton­de komen ratel­po­pu­lie­ren in een cir­kel te staan met als onder­be­plan­ting ver­schil­len­de soor­ten cor­noel­jes. Ook de roton­de op het Raoul Wal­len­berg­plein en […]

Zes­tien groen­ge­bie­den wor­den groe­ne parels van Delft

De gemeen­te Delft heeft zes­tien groen­ge­bie­den die voor de Twee­de Wereld­oor­log zijn aan­ge­legd cul­tuur­his­to­risch nader onder­zocht als groe­ne parels van Delft. Dit staat in het rap­port “Inventarisatie en waar­de­stel­ling cul­tuur­his­to­risch groen tot 1940, 16 groe­ne parels in Delft als spie­gels van de tijd.” Bepa­lend voor de waar­de­stel­ling van de groe­ne parels zijn zes cri­te­ria; cul­tuur­his­to­ri­sche […]