Berichten

Klimaatverandering kan in stedelijk gebied tot onder andere extreme hitte en overmatige neerslag leiden. Meer groen draagt in perioden van extreme hitte bij aan minder hitteoverlast in steden. Het is dan ook raadzaam voor gemeenten om maatregelen te nemen waarmee de stad klimaatbestendig wordt gemaakt. Ook burgers kunnen hieraan bijdragen. Voor beide partijen geldt dat nu investeren in klimaatbestendigheid, in de toekomst rendeert. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Gemeenten zouden met maatregelen zoals meer openbaar groen en waterbergend vermogen kunnen aanhaken bij beleidsterreinen als infrastructuur, volksgezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Een voorbeeld van meer openbaar groen is een groene infrastructuur, zoals parken en plantsoenen. Een bijkomstigheid van openbaar groen is de onafgedekte bodem, bijvoorbeeld niet bedekt door wegen, gebouwen, enzovoort. Hierdoor wordt de capaciteit van de bodem om water te infiltreren vergroot.

Minder belasting van het riool
Voor een optimale waterberging kan de gemeente bijvoorbeeld wadi’s aanleggen die ervoor zorgen dat het riool minder wordt belast bij overmatige neerslag. Een wadi is een veelal begroeide verlaging van het maaiveld. Bij hevige regenval komt de wadi onder water te staan doordat hemelwater via de daken van omliggende gebouwen naar de wadi wordt afgevoerd.

Groene daken en geveltuintjes
Particulieren kunnen ‘groene daken’ aanleggen, of (gevel)tuintjes waarvan de bodem niet bedekt is. Subsidies voor particuliere initiatieven op dit gebied zijn hiervoor een extra stimulans.

Download het rapport Klimaatverandering in het stedelijk gebied Groen en waterberging in relatie tot de bodem »

Bron:
RIVM

——————————————————————————-

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

De overheid zou begroening van daken en gevels moeten verplichten. Het is namelijk gunstig voor de waterhuishouding en het milieu. Bovendien zou de markt dan snel groeien.

Dat stelde Ruud van Scheijndel, voorzitter van de Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB), op een symposium in de Evenementenhal in Gorinchem in het kader van Dak Event 2010. “De markt voor groene daken en gevels groeit langzaam. Het initiatief voor een groen dak ontstaat makkelijk, maar het wordt vaak wegbezuinigd”, aldus Van Scheijndel.

Dat bevestigen Grad van Heck van Groendak in Scherpenzeel en Arjan Zoontjens van Building Green International (BGI) uit Amerongen. Van Heck: “In 95 procent van de gevallen komt het plan voor een begroening niet verder dan de tekening.” Van Heck staat aannemers bij en is zelf ook bouwondernemer.

Bron:
Cobouw