Arn­hem­se Kli­maat­boom de eer­ste ter wereld

Op 16 sep­tem­ber is in Arn­hem op het Graaf Ottop­lein, de eer­ste ‘stads­kli­maat­boom’ ter wereld geplant. Het is een jon­ge honing­boom die sym­bo­lisch is omge­doopt to ‘stads­kli­maat­boom’. De boom is een ini­ti­a­tief van onder meer de gemeen­te Arn­hem naar aan­lei­ding van de pre­sen­ta­tie in novem­ber vorig jaar van het boek ‘Het weer in de stad’ […]

NASA: “Extra plan­ten­groei kan de opwar­ming wel eens flink tem­pe­ren”

NASA, ver­ant­woor­de­lijk is voor het Ame­ri­kaan­se ruim­te­vaart­pro­gram­ma, ver­moedt dat extra plan­ten­groei de opwar­ming van de aar­de wel eens flink kan gaan dem­pen. Het gaat om de extra groei van plan­ten en bomen, dank­zij de stij­ging van de CO2-con­­cen­tra­­tie. Door de groei van plan­ten en bomen vangt de bio­sfeer niet alleen meer CO2 af. Een ander […]

Groen­dak op school tegen opwar­ming

De SP-frac­­tie in Bre­da heeft het Col­le­ge in de gemeen­te Bre­da gevraagd te onder­zoe­ken of het moge­lijk is nood­lo­ka­len van scho­len van groe­ne daken te voor­zien, om de tem­pe­ra­tuur in de zomer­dag te redu­ce­ren.De aan­lei­ding hier­voor is dat de tem­pe­ra­tu­ren in de nood­lo­ka­len kun­nen oplo­pen tot 35°C en hoger. De SP-frac­­tie wil daar­om dat het […]