Berichten

Stadslandbouw levert in New York een belangrijke bijdrage aan het oplossen van problemen die spelen in een wereldstad. Het is niet nieuw. Al in de jaren ’70 en ’80 werden in arme wijken Community Gardens ingericht waarmee een bijdrage geleverd wordt aan het oplossen van problemen in de stad.

De Community Gardens zorgen voor waterberging, sociale binding, vers voedsel voor bewoners en educatie. Programmamanager Groen en Welbevinden van het Productschap Tuinbouw (PT) Niko Moerman zag tijdens zijn studiereis naar New York dat groen daadwerkelijk een bijdrage kan leveren aan het oplossen van problemen in de grote stad.

‘Gaten’ in de stad
Moerman: “In het programma Groen en Welbevinden brengen wij groene oplossingen voor wereldproblemen onder de aandacht. In een stad als New York zie je dat in de praktijk. In de jaren ’70 en ’80 ontstonden als gevolg van de crisis ‘gaten’ in de stad. Eigenaren die hun huis of grond niet meer konden betalen gaven deze terug aan de gemeente. De gemeente bestemde ze tot Community Gardens. Private stichtingen zorgden voor de inrichting en organisatie van de Gardens en via vrijwilligers worden de tuinen onderhouden. Het voedsel komt ten goede aan de bevolking, die in deze arme wijken nauwelijks toegang heeft tot vers voedsel. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van mensen. Bovendien worden in de Community Gardens mensen opgeleid, speelt het een rol in het onderwijs en ontwikkelt men er sociale contacten en vaardigheden. Dat levert een grote bijdrage aan welzijn.”

Speciale regioproducten
Ook in Nederland hebben wij problemen in grote steden waar stadslandbouw op deze manier een bijdrage kan leveren. Maar ook voor tuinbouwbedrijven in de regio rondom de stad biedt het kansen om andere, soms directe, ketens te ontwikkelen om de consument in de stad te benaderen. “Kleine boeren en tuinders in de regio rondom New York kunnen niet concurreren met grote bedrijven in andere regio’s. Maar het is in het belang van de stad om een leefbare en vitale regio te behouden met voldoende land- en tuinbouw. De producenten richten zich daarom op speciale regioproducten die zij in de stad afzetten. Een belangrijke rol daarbij spelen de ‘farmers markets’, speciaal ingericht om regionale producten aan de man te brengen. En een groot succes bij grote groepen bewoners die bewust willen leven en eten”, aldus Moerman.

Groen kan dus op allerlei manieren bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid in de stad. Het programma Groen & Welbevinden brengt via wetenschappelijk onderzoek, innovaties en campagnes de rol van groen onder de aandacht.

Meer informatie over de studiereis naar New York vindt u in de blogs van Esther Veen (onderzoeker stadslandbouw bij de WUR) en van Jan Vannoppen (directeur Velt – Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren in België).

Bron:
Productschap Tuinbouw

Op 29 september wordt bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) in Lelystad de themadag ‘Goed Groen’ georganiseerd voor groenspecialisten en beleidsmedewerkers van gemeenten.

Zoekt u als specialist groen of beleidsmedewerker voor uw gemeente slimme, praktische oplossingen voor een aantrekkelijke en veilige woonomgeving waarin het openbaar groen verschillende functies kan vervullen? Kom dan kijken en ervaringen uitwisselen over innovatieve en inspirerende voorbeelden van duurzame onkruidbeheersing, slimme sortimentskeuze voor schone lucht en meer biodiversiteit. Luister naar concrete ervaringen van collega’s hoe lokale voedselproductie kan bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk.

Laat u inspireren door De Groene Stad met ‘Richtlijnen voor de Groene Stad’. Beleef de rondgang langs demoveldjes voor innovatieve onkruidbeheersing en testopstelling voor duurzame (groene) energie.

 

Workshops
De lunch met een leerplein en een bedrijvenmarkt biedt volop gelegenheid voor kennisuitwisseling. In de middag is er keuze uit 4 verdiepende workshops:

  1. Biodiversiteit in de stad
  2. Duurzame onkruidbeheersing
  3. Slim groenontwerp en –beheer
  4. Stadslandbouw voor leefbaarheid in de wijk

Heldere oplossingen
Op al deze terreinen biedt PPO een verrassende aanpak en heldere oplossingen. Benaderingen die in de agrarische wereld zijn ontwikkeld blijken ook voor gemeentes praktisch en bedrijfseconomisch interessant.

Deelname aan deze dag kost € 50 incl lunch, workshop en borrel.

Aanmelden »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.