Stadslandbouw levert tal van oplossingen in stedelijk gebied

Stadslandbouw levert in New York een belangrijke bijdrage aan het oplossen van problemen die spelen in een wereldstad. Het is niet nieuw. Al in de jaren ’70 en ’80 werden in arme wijken Community Gardens ingericht waarmee een bijdrage geleverd wordt aan het oplossen van problemen in de stad. De Community Gardens zorgen voor waterberging, […]

Themadag Goed Groen over praktische groene oplossingen

Op 29 september wordt bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) in Lelystad de themadag ‘Goed Groen’ georganiseerd voor groenspecialisten en beleidsmedewerkers van gemeenten. Zoekt u als specialist groen of beleidsmedewerker voor uw gemeente slimme, praktische oplossingen voor een aantrekkelijke en veilige woonomgeving waarin het openbaar groen verschillende functies kan vervullen? Kom dan kijken en ervaringen […]