Opknap­beurt recre­a­tie­ve voor­zie­nin­gen Noord­west Over­ijs­sel

Een groot aan­tal recre­a­tie­ve en toe­ris­ti­sche voor­zie­nin­gen in Noord­west Over­ijs­sel krijgt het komen­de half jaar een opknap­beurt. Het gaat met name om fiets­pa­den, wan­del­pa­den en aan­leg­voor­zie­nin­gen. De pro­vin­cie Over­ijs­sel en de gemeen­te Steen­wij­ker­land wil­len zo de aan­trek­ke­lijk­heid van Water­Re­ijk Weer­ri­b­­ben-Wie­­den voor toe­ris­ten en recre­an­ten ver­gro­ten. De pro­vin­cie en de gemeen­te dra­gen ieder 250.000 euro bij […]

Flin­ke opknap­beurt voor het park bij de Euro­mast

Het Park bij de Euro­mast krijgt de komen­de jaren een gron­di­ge opknap­beurt en wordt in oude luis­ter her­steld. Het Park, onder meer een ont­werp van de land­schaps­ont­wer­pers Zocher, is sinds decem­ber 2010 een Rijks­mo­nu­ment. De reno­va­tie is nodig omdat het in de loop der jaren ver­sle­ten is geraakt. Met de opknap­beurt moet Het Park in […]