Berichten

Het schoolplein van CBS De Zonnestraal in de Haagse wijk Ypenburg wordt op korte termijn ‘vergroend’. In het ontwerp is onder meer de Acer campestre ‘Huibers Elegant’ opgenomen. Stichting ElemenTree draagt de verantwoordelijkheid voor het ontwerp van dit groene schoolplein.

“Er is bewust gekozen voor de Acer campestre ‘Huibers Elegant’”, geeft Corstian van Buren van de stichting ElemenTree aan. “Deze Acer is een zeer geschikte en aantrekkelijke boom voor op een groen schoolplein als het gaat om blad(kleur), bloemen, vruchten maar ook qua grootte. Daarnaast is hij zeer windbestendig, wat  absoluut nodig is op deze locatie”.

Weinig eisen
Op het schoolplein zal de boom geplaatst worden in een boomspiegel met een diameter van circa 2 meter. ‘Huibers Elegant’ stelt weinig eisen aan de standplaats en verharding.

Juiste boom op de juiste plek
Onlangs verscheen op het laanbomencongres op de Floriade het boek ‘De juiste boom op de juist plaats’ waar de Acer campestre ‘Huibers Elegant’ in is opgenomen. In dit boek staat een selectie van 25 bomen van de in totaal 75 onderzochte bomen. Deze selectie geeft een beeld van de vele mogelijkheden die er zijn met laanbomen. Dit boekwerk levert samen met de website www.straatbomen.nl een bijdrage aan de keuze van de juiste boom op de juiste plaats en daarmee aan een groene en gezonde leef- en werkomgeving.

Downloaden
Download het boek ‘De juiste boom op de juiste plaats’ » Acer campestre ‘Huibers Elegant’ is te vinden op pagina 17)

 

De groene organisaties van Nederland hebben 14 mei een 10 puntenplan voor nieuw natuurbeleid gepresenteerd, vooruitlopend op de landelijke verkiezingen in september.
Twee van deze tien punten hebben direct betrekking op De Groene Stad filosofie, namelijk ‘vergroen de stad’ en ‘geef elk kind recht op natuur’.

Het 10 puntenplan is gisteren in Den Haag ontvouwd op een symposium.. Het is een gezamenlijk initiatief van meer dan 40 natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties. Zij pleiten voor broodnodig natuurherstel, gecombineerd met toegankelijk groen voor alle Nederlanders.

Hieronder een video met die boodschap in kort bestek.