Acer campestre 'Huibers Elegant' opgenomen in ontwerp groen schoolplein

Het schoolplein van CBS De Zonnestraal in de Haagse wijk Ypenburg wordt op korte termijn ‘vergroend’. In het ontwerp is onder meer de Acer campestre ‘Huibers Elegant’ opgenomen. Stichting ElemenTree draagt de verantwoordelijkheid voor het ontwerp van dit groene schoolplein. “Er is bewust gekozen voor de Acer campestre ‘Huibers Elegant’”, geeft Corstian van Buren van […]

Groene Stad visie opgenomen in 10-puntenplan van groene organisaties

De groene organisaties van Nederland hebben 14 mei een 10 puntenplan voor nieuw natuurbeleid gepresenteerd, vooruitlopend op de landelijke verkiezingen in september. Twee van deze tien punten hebben direct betrekking op De Groene Stad filosofie, namelijk ‘vergroen de stad’ en ‘geef elk kind recht op natuur’. Het 10 puntenplan is gisteren in Den Haag ontvouwd […]