Haags land­goed Oost­duin Arends­dorp wordt opge­knapt

Het land­goed Oostduin/Arendsdorp in stads­deel Haag­se Hout in Den Haag is toe aan een opknap­beurt. Dat geldt niet alleen voor het groen maar ook voor de speel­tuin. In samen­spraak met de bewo­ners is een beheer­plan voor het park en een ont­werp voor een nieu­we speel­tuin opge­steld. In de week van 3 decem­ber 2012 begint de […]

ANWB onder­steunt 15 par­ken die opge­knapt gaan wor­den

Een jury heeft onlangs 15 ini­ti­a­tie­ven gese­lec­teerd die door de ANWB onder­steund gaan wor­den bij het opknap­pen van een park. De ini­ti­a­tie­ven zijn aan­ge­dra­gen door buurt­be­wo­ners van diver­se par­ken na een oproep. De aan­lei­ding hier­voor is de Dag van het Park op zon­dag 3 juni 2012 waar­van de ANWB ini­ti­a­tief­ne­mer is. De hulp van de […]