Berichten

Ten zuidwesten van Amsterdam ontwikkelt de provincie de Groene As: aantrekkelijk landschap vlak bij de stad, dat geschikt is voor recreatie met bijzondere natuur. Met de Groene As kunnen omwonenden binnen tien minuten in het groen zijn. De Groene As is een aantrekkelijk gebied om te fietsen. Een bekend gedeelte is het Amsterdamse Bos.

De Groene As is een belangrijk deel van het provinciale netwerk van aaneengesloten natuurgebieden (Ecologische Hoofdstructuur). De Groene As verbindt grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude met elkaar. Belangrijke diersoorten die hier voorkomen zijn de ringslang, de waterspitsmuis, de noordse woelmuis en de meervleermuis.

Aanleg in volle gang
De aanleg van de Groene As is in volle gang. In 2016 is de Groene As zo goed als klaar en kan de natuur haar gang gaan. De provincie Noord-Holland werkt bij de Groene As samen met gemeenten en waterschappen in dit gebied.

 

 

Bron:
Provincie Noord-Holland

Op initiatief van branchevereniging  VHG heeft een aantal groenvoorzieners en hoveniersbedrijven de Plantenkenniskaart ontwikkeld om het kennisniveau van de groenopleidingen te verhogen.

Met de kaart moet het voor het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen duidelijk worden welk niveau een leerling nodig heeft als hij in de sector aan het werk gaat. De kaart is een start om de kennis over planten te vergroten.

Deze Plantenkenniskaart beschrijft wat van een leerling op een bepaald niveau verwacht mag worden.

Noodzakelijk
Het is noodzakelijk dat leerlingen een redelijk assortiment plantenkennis paraat hebben. VHG kiest er bewust voor om niet voor te schrijven welke planten er gekend moeten worden. Dit is namelijk sterk afhankelijk van de regio waar een AOC gevestigd is en dit zal de AOC zelf vaststellen in overleg met het regionale bedrijfsleven. Het boekje ‘Planten en hun namen’ van de SOG kan hierbij als leidraad gebruikt worden. De kaart is bedoeld voor AOC’s, het bedrijfsleven en overleggroepen onderwijs/bedrijfsleven.

Minimum lijst
De VHG Plantenkenniskaart is een minimum lijst. Het staat elke leerling vrij om zijn kennis over beplanting uit te breiden. Hiervoor kan de leerling, afhankelijk van zijn interesse en werkplek, kiezen voor een hoger niveau of onderdelen hiervan (bijvoorbeeld bomen of inheemse flora).

Een gratis exemplaar is te bestellen door een e-mail te sturen naar Jeroen Zijlmans onder vermelding van Plantenkenniskaart.

Bron:
VHG 
 

Om hoveniers en aanleg- en onderhoudsbedrijven te adviseren over de afvangcapaciteit van bomen en planten ontwikkelt boomkwekerij Huverba uit Opheusden een ‘groen label’.

Huverba heeft de Wageningen Universiteit en Research Centre gevraagd om de belangrijkste kenmerken van de afvangcapaciteit van bomen en planten op een rij te zetten en een inschatting te maken van deze capaciteit in hun assortiment. Want uit de onderzoeken blijkt namelijk dat de ene boomsoort meer stof uit de lucht wegneemt dan de andere.

Juiste boom op juiste plek
In Nederland is een zeer groot assortiment verkrijgbaar voor het inrichten van de groene ruimte. Voor de aanleg van een goed functionerende beplanting is de juiste sortimentskeuze daarom essentieel. Daarbij moet het principe “de juiste boom op de juiste plek’ centraal staan. 

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de site van Boomkwekerij Huverba »

Bron:
Huverba