Berichten

In Amsterdam komt een proef met een plant die “ verslaafd” is aan fijnstof om de luchtkwaliteit in stadsdeel zuid.

In de President Kennedylaan aan de zuidkant van de stad wordt 10 dage lang een testopstelling met planten en een transparante windtunnel geplaatst op groenstroken.
In de opstelling wordt een extra harige variant van kamperfoelie met grotere bladen geplant. De plant wordt een ‘green junkie’ genoemd omdat het relatief veel fijnstof uit de lucht haalt. De plant is op natuurlijke wijze gecultiveerd door plantenveredelaar MyEarth.

Eenvoudige oplossing

De gemeente werkt samen met het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solution en Wageningen UR in de test.
Vrijdag 10 juni werd de start van het onderzoek gepresenteerd. 6 september worden de resultaten gepresenteerd. Daarna volgen mogelijk andere plekken in Zuid, waar ‘green junkies’ worden geplaatst.
Men hoopt op een resultaat dat stedelijke gezondheid en welzijn een enorme impuls kan geven met een eenvoudige oplossing.
bron: groenecourant.nl

De gemeente Amsterdam gaat nog meer inzetten op bewegen. Het college van B&W heeft dinsdag de ‘Amsterdamse Beweeglogica’ vastgesteld. Hiermee kan de stad zo ingericht worden dat Amsterdammers meer gaan bewegen. Autoluwe buurten, bredere stoepen om te spelen, meer open zwemwater, voorzieningen voor outdoor sporters, alternatieve fietsroutes en gebouwen waarin trappen beter zichtbaar zijn dan de lift zijn voorbeelden van de bewegende stad.
Wethouder Ruimtelijke Ordening en Sport, Eric van der Burg: “Bewegen leidt tot verlenging van het aantal gezonde jaren dat we leven, minder kans op obesitas, minder schooluitval, betere resultaten op school, lagere zorgkosten, en minder ziekteverzuim op het werk. Lang niet alle Amsterdammers bewegen nu voldoende. Eén op de drie Amsterdamse volwassenen voldoet niet aan de landelijke beweegnorm van 30 minuten per dag. En één op de vijf kinderen in Amsterdam heeft overgewicht of obesitas, hiervan zijn 2500 kinderen zelfs morbide obese. Dat kan en moet beter. Belangrijk dus om logische beweegmomenten zoals van en naar school te stimuleren. De inrichting van de stad helpt hierbij”.
Beweeglogica
Geïnspireerd door de Active Design Guidelines van New York is de Amsterdamse Beweeglogica opgesteld. Deze geeft ‘stadsmakers’ van binnen en buiten de gemeente meer houvast om bewegen op te nemen in een ontwerp of bij de herinrichting van buurten, parken, straten en pleinen. Zowel in bestaande buurten als bij nieuwbouw. Hierbij wordt rekening gehouden met Amsterdammers waarvoor bewegen niet even gemakkelijk is. Vertrekpunten van de Beweeglogica zijn: ruim baan voor de fietser en voetganger, sport is om de hoek, de stad is een speeltuin en in gebouwen wordt niet stilgezeten.
Speeltuinen
Er wordt al hard gewerkt aan Amsterdam als Bewegende Stad. Onderdelen van de Beweeglogica worden al toegepast en op de proef gesteld. Van der Burg: “De Bewegende Stad is een lerende aanpak. We experimenteren op verschillende plekken in de stad. In de H-buurt in Zuidoost hebben we kinderen speeltuinen laten beoordelen; wat zijn leuke speeltuinen om naartoe te gaan en welke niet? En ze hebben hun ‘droomspeeltuin’ getekend. Dit gebruiken we bij het ontwerp van nieuwe openbare ruimte en speelplekken.”
Samenwerken met de buurt
In Oost wordt de openbare ruimte van de Roomtuintjes aangepakt omdat de inrichting niet aansluit op het gebruik. Stadsdeel Oost werkt samen met de bewoners, de jongeren uit de buurt en de sportmedewerkers van Dynamo aan een openbare ruimte waar sport en spel centraal staan. Als eerste worden het voetbalveld en de tribune aangepakt, waarbij ook de tribune als speel- en beweegelement wordt ingericht. Ook komt er een parcours met beweegtoestellen. Van der Burg: “Amsterdam wil een Bewegende Stad zijn, daar doen we ons uiterste best voor.”
Sportevenementen
Ook grote sportevenementen worden gebruikt om de Amsterdammer te inspireren zoals de EK Atletiek 2016. Op dit moment zijn in de stad verschillende atletiekonderdelen in de openbare ruimte te beoefenen. Er liggen verspreid door de stad sprintbanen, kogelstootringen, verspringbakken, etc.