West 8 ont­werpt groen lint door Bar­cel­o­na

West 8 ont­werpt de groe­ne cor­ri­dor boven het onder­tun­nel­de gedeel­te van de TGV-lijn door Bar­cel­o­na. Dat maak­te het Rot­ter­dam­se bureau don­der­dag bekend. Het vier kilo­me­ter lan­ge lint ver­vangt de oude spo­ren en door­snijdt het stads­cen­trum. De nieu­we groe­ne ader wordt een lang­zaam­ver­keers­rou­te. Het rus­tie­ke land­schap dient als tegen­wicht voor de hec­ti­sche bou­le­vard Avin­gi­da Dia­go­nal, die […]

Wie ont­werpt de meest duur­za­me en hoog­waar­di­ge groe­ne speel­plek?

In het gemeen­te­lijk groen­be­leid en speel­ruim­te­be­leid wordt veel­al te wei­nig aan­dacht geschon­ken aan het belang van groe­ne speel­plek­ken voor de licha­me­lij­ke en gees­te­lij­ke gezond­heid van de kin­de­ren. Er is een gro­te behoef­te aan hoog­waar­di­ge, duur­za­me groe­ne speel­plek­ken, waar­in ook de cre­a­ti­vi­teit en ver­beel­dings­kracht van kin­de­ren tot hun recht kun­nen komen. Kin­de­ren ver­die­nen een goe­de groe­ne […]