Natuur­speel­plek De Vrij­bui­ter in Zoe­ter­meer wint lan­de­lij­ke ont­werp­prijs­vraag Groe­ne Speel­plek­ken

De twee­de edi­tie van de lan­de­lij­ke ont­werp­prijs­vraag voor Duur­za­me Groe­ne Speel­plek­ken is gewon­nen door natuur­speel­plek De Vrij­bui­ter uit de nieu­we wijk Oos­ter­heem in Zoe­ter­meer. De belo­ning was een che­que van € 10.000. Een eer­vol­le ver­mel­ding was er voor de Mon­tes­so­ri­school De Wild­zang uit Lely­stad, voor het speel-en buurt­plein in de wijk De Kamp. Zij ont­vin­gen […]

Prijs­uit­rei­king Bouw­fonds Ont­werp­prijs­vraag op 19 febru­a­ri 2009

Op 19 febru­a­ri 2009 vindt de prijs­uit­rei­king plaats van de Bouw­fonds Ont­werp­prijs­vraag Good Red Super Green. Drie geno­mi­neer­de teams van jon­ge ont­wer­pers heb­ben de afge­lo­pen maan­den gewerkt aan een ont­werp voor de inrich­ting van een prijs­vraag­lo­ca­tie aan de rand van de stad Mont­foort. Doel van de prijs­vraag is de ver­schil­len­de gebruiks­func­ties van het Groe­ne Hart […]