Prijs­uit­rei­king Bouw­fonds Ont­werp­prijs­vraag op 19 febru­a­ri 2009

Op 19 febru­a­ri 2009 vindt de prijs­uit­rei­king plaats van de Bouw­fonds Ont­werp­prijs­vraag Good Red Super Green. Drie geno­mi­neer­de teams van jon­ge ont­wer­pers heb­ben de afge­lo­pen maan­den gewerkt aan een ont­werp voor de inrich­ting van een prijs­vraag­lo­ca­tie aan de rand van de stad Mont­foort. Doel van de prijs­vraag is de ver­schil­len­de gebruiks­func­ties van het Groe­ne Hart te ver­e­ni­gen, zodat groen en rood elkaar ver­ster­ken.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Click hier voor meer infor­ma­tie

Ook inte­res­sant:
Ont­werp­wed­strijd, Groe­ne Hart

Bron:
Bouw­fonds
Nirov