Berichten

De voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Annemarie Jorritsma, heeft het juninummer van het magazine De Groene Stad, “Inspiratiebron voor infra, bouwen en groen” in ontvangst genomen. Dit gebeurde op 6 juni tijdens het jubileumcongres van de VNG, die dit jaar 100 jaar bestaat. 

Het magazine werd haar aangeboden door Jan Driessen, ambassadeur van Entente Florale Nederland, een van de dragende organisaties van De Groene Stad. In haar dankwoord onderstreepte de VNG-voorzitter dat het groen essentieel is voor de leefomgeving en steeds belangrijker wordt.

“Zorgvuldig omgaan met groen”
Annemarie Jorritsma schreef in haar kwaliteit van voorzitter van de VNG en burgemeester van Almere het voorwoord voor deze uitgave van het magazine. Zij zegt daarin onder meer dat gemeentebestuurders, ondanks de bezuinigingen, er nu voor moeten waken dat zij zorgvuldig met hun groen omgaan. “Groen in dorpen en steden is geen kostenpost, maar een investering voor de werk- en leefomgeving van onze bewoners”.  De VNG is samen met het Nicis Institute en het ministerie van EL&I partner van Entente Florale Nederland (competitie Groenste stad/dorp van Nederland)  om het groen de komende jaren nog beter te positioneren in de Nederlandse gemeenten.

‘Bomen en struiken leveren meerwaarde op’
Het juni nummer van het magazine De Groene Stad geeft weer een aantal voorbeelden. Zo vertelt wethouder Sander Dekker hoe Den Haag bewust investeert in een groene, leefbare stad. Verder wordt aandacht besteed aan de positieve impact die het Olympisch Park in Londen heeft op een verpauperde regio. Bestuursvoorzitter Nico de Vries van BAM, het grootste  bouwbedrijf van Nederland geeft aan waarom deze bouwer nu de aandacht richt op groen en duurzaamheid.  Het berekenen van de (economische) waarde van het groen wordt steeds belangrijker. In dit kader worden enkele projecten van TEEB Stad, waaraan elf Nederlandse steden meedoen,  onder de loupe genomen. “Bouwen en ontwikkelen doe je niet alleen met asfalt en steen, maar je doet het ook met groen ”, zegt de Haarlemse wethouder Van Doorn. “Juist die bomen en struiken leveren meerwaarde op. Dus moet je het over groen al in een vroeg stadium van de planvorming hebben”.

 

 

Hoogstamhovenier Frans Jansen overhandigde onlangs het eerste exemplaar van het boekje ‘Fruitbomen aan de Bloemendaalseweg’ aan wethouder Hans van den Akker (Economische Zaken en stadsmarketing) van de gemeente Gouda.

Het boekje is een onderdeel van het door Landschapsbeheer Zuid-Holland geleidde project Hoogstamboomgaarden aan de Bloemendaalseweg in Gouda. Deze weg vormt met zijn oude boerderijen, weilandjes, knotbomen en boomgaarden een bijzonder restant polderlint in het noordelijk deel van de stad Gouda.

 

 

 

 

 

Herstel van karakteristieke hoogstamfruitboomgaarden
De werkgroep Groen van de Vereniging Behoud Bloemendaalseweg (VBB) vroeg vorig jaar de hulp van Landschapsbeheer Zuid-Holland bij het behoud en herstel van de karakteristieke hoogstamboomgaarden aan de weg.
Landschapsbeheer Zuid-Holland zorgde voor nieuwe bomen en beschermmaterialen, verzorgde cursussen voor zomer- en wintersnoei en richtte samen met de bewoners een hoogstambrigade op met bijna 25 vrijwilligers die een groot deel van het beheer van de boomgaarden op zich nam. Daarbij hoort ook de aanplant van 50 nieuwe fruitbomen. Om de bekendheid met deze bijzondere stadsboomgaarden verder te vergroten werd ook een boekje gemaakt dat ook een plek zal krijgen bij de VVV Gouda. Hoogstamhovenier Frans Jansen die ook de cursussen van Landschapsbeheer verzorgt schreef de tekst over dit unieke stukje stadslandschap.

Groen Gouda als stadsmarketing
Wethouder Van den Akker gaf aan dat duurzaamheid een belangrijk speerpunt is voor het nieuwe college, en dat een mooi, groen Gouda en de verbinding met het omringende land een belangrijk onderdeel is voor de stadsmarketing. Ook was hij content met dit burgerinitiatief dat volgens hem op meer plekken navolging verdient.

Bron:
Landschapsbeheer Zuid-Holland