Win­naars ver­ha­len­wed­strijd De Groe­ne Stad ont­van­gen prijs uit han­den van Prin­ses Ire­ne

Prin­ses Ire­ne maak­te afge­lo­pen vrij­dag in NCB Natu­ra­lis in Lei­den de win­naars bekend van de ver­ha­len­wed­strijd ‘De Groe­ne Stad-Bomen sma­ken naar meer’.  Het ver­haal ‘Hoe is het leven van een Boom?’ van de basis­school uit het Lim­burg­se Mer­se­lo won de eer­ste prijs. De win­nen­de school ont­vangt een Bio­di­ver­si­teits­boom, een Lin­de­boom, voor op het school­plein. Naast […]

Twee Alme­lo­se par­ken ont­van­gen pres­ti­gi­eu­ze prijs

Park De Schelf­horst en Park de Goos­sen­maat in Alme­lo zijn onder­schei­den met de gezag­heb­ben­de Brit­se prijs ‘Green Flag Awar­d’.De des­kun­di­ge jury vond bei­de par­ken gast­vrij en vei­lig. Vol­gens de jury bie­den de par­ken vol­op gele­gen­heid tot bui­ten­spe­len en buurt­praat. Het is de eer­ste keer dat par­ken bui­ten Groot-Brit­tan­­nië deze prijs in ont­vangst mogen nemen. Lees […]