Berichten

Terreinen liggen steeds vaker en langer braak, onder andere vanwege de huidige economische ontwikkelingen. Deze terreinen kunnen een tijdelijke bestemming krijgen.  Vanuit deze visie is in 2010 in Eindhoven een pilotproject gerealiseerd, genaamd NatuurSUPERmarkt. Dit project richtte zich op de tijdelijke invulling van een braakliggend terrein met een buurtmoestuin. Doel is om eind 2013 in totaal dertien locaties te kunnen ondersteunen in heel Nederland.

Wijkbewoners in Den Bosch, Eindhoven en Wageningen realiseren en onderhouden hun eigen tijdelijke tuin. Een pluktuin vol groenten, bloemen, kruiden of fruit. NatuurSUPER levert de bakken en het zaadgoed en geeft workshops zodat wijkbewoners de bakkentuin zelf kunnen ontwerpen en gebruiken.

Locaties

NatuurSUPER Boschveld in ‘s-Hertogenbosch
Op het gemeentelijk terrein van de voormalige afvalstoffendienst bevinden zich nu een crossbaan, hondenuitrenveld, voetbalplek en een NatuurSUPER moestuin in houten bakken en in de volle grond. In augustus 2012 wordt een openings- en oogstfeest georganiseerd voor iedereen uit de wijk en daarbuiten.

NatuurSUPER Doorntuin in Eindhoven
Waar voorheen werd getennist, spelen nu kinderen in het groen, kan worden gesport door jongeren, en ontmoeten buurtbewoners elkaar in de NatuurSUPER moestuin. De moestuin bestaat uit groenten en kruiden in houten bakken, en fruitbomen en bloemen in de volle grond. 

NatuurSUPER Nobelveldje in Wageningen
Het terrein van Klaassen Vastgoed lag al jaren braak na de sloop van een school. Naast de bakkentuin is er een volleybalveld gerealiseerd waar bewoners actief gebruik van maken. 

Meer informatie »

In het Belgische Edegem is het startschot gegeven van een nieuw hoofdstuk in de grootschalige campagne om Vlaanderen bosrijker te maken. “1 Miljoen Bomen”, de Vlaamse spin-off van de internationale campagne “Plant for the planet: the Billion Tree Campaign”, krijgt de komende maanden de steun van onder meer de AVEVE-tuincentra.

In meer dan 150 AVEVE-winkels kunnen geïnteresseerden nog tot 26 oktober bomen bestellen. Intussen staat de teller sinds het begin van de campagne in 2008 al op meer dan 989.000 exemplaren.

“Bomen zijn niet alleen mooi”
Actrice Marie Vinck, nauw betrokken bij de campagne, zal na afloop de persoon of het bedrijf dat de meeste bomen aankocht zelf een handje komen helpen bij het planten. “Bomen zijn niet alleen mooi om naar te kijken, maar in de eerste plaats de longen van de mens. Ik hoop dat mensen door deze campagne beseffen dat ze met weinig moeite heel veel kunnen bereiken”, aldus Vinck.

Campagne richt zich op burgers en bedrijven
De campagne, uitgevoerd door de Vereniging voor Bos in Vlaanderen in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, richt zich op burgers en bedrijven. Verschillende grote bedrijven zoals De Lijn, Ikea en Decathlon hebben beloofd dit najaar nog een eigen “bedrijfsbos” te realiseren.

Registreren 
Wie een boom plant, kan die registreren op de website ‘1 miljoen bomen’. Wie geen tuin heeft maar de campagne toch wil steunen, kan een T-shirt kopen. Per verkochte T-shirt worden nog eens drie nieuwe boompjes aangeplant.

Bron:
De Morgen

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.