Bewo­ners uit Epse gaan zelf groen onder­hou­den

Bewo­ners uit Epse star­ten bin­nen­kort zelf met het onder­hou­den van het open­baar groen in hun buurt. Samen met de gemeen­te en het Soci­aal Cul­tu­reel Werk heb­ben zij plan­nen gemaakt voor het groen aan de Epse­renk en de Smeens­kamp en omge­ving. De gemeen­te Lochem onder­houdt het groen en werkt hier­in samen met groen­aan­ne­mers. Steeds vaker biedt […]

Scha­pen onder­hou­den Ber­kel­park

Bij wij­ze van proef lie­pen er onlangs zes­tig scha­pen in het ach­ter­ste gedeel­te van het Ber­kel­park. Het gaat om een proef om te kij­ken of deze ‘duur­za­me gras­maai­er’ op een effi­ci­ën­te manier kan bij­dra­gen aan het onder­houd van het park. In eer­ste instan­tie was het de bedoe­ling om de bloe­men­strook in het ach­ter­ste gedeel­te van […]