Berichten

Op woensdag 10 oktober wordt op de Dag van de Openbare Ruimte de Groene Ochtend georganiseerd. Het programma staat dit jaar in het teken van de studie TEEB Stad. TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity, dit is een internationale studie naar de economische betekenis van biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

Onderzoek laat zien dat groen en water vele baten opleveren, onder andere lagere zorgkosten, een hogere waarde van onroerend goed, besparing op energiekosten en vermindering van de kosten voor afvoer en zuivering van regenwater. Het doel van TEEB is om die maatschappelijke baten van groenblauwe maatregelen als vanzelfsprekend mee te nemen in investeringskeuzes en besluitvorming rond ruimtelijke projecten.
In het project TEEB Stad ontwikkelde ingenieursbureau Witteveen+Bos een instrument waarmee zichtbaar wordt wanneer groen- en waterbaten ontstaan, hoe hoog de voordelen zijn en hoe baathouders betrokken kunnen worden als investeerder. In het project draait alles om redeneren, rekenen en verdienen.

Programma
Geïnteresseerden zijn 10 oktober a.s. vanaf 10:30  van harte welkom om een workshop over TEEB gratis bij te wonen.  Het programma bestaat uit:

Batenspel door Ursula Kirchholtes van ingenieursbureau Witteveen+Bos.
Met het batenspel van natuur en water maakt u kennis met de kern van de maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA): het maken van maatregel-kwaliteit-baatcombinaties (tritet). Diegene met de meeste tritetten wint. U wordt uitgedaagd tot samenwerken en het creatief zoeken naar baten buiten uw eigen sector.

Lezing over de toepassing van baten in het planproces door Ursula Kirchholtes van Witteveen+Bos.
Na een korte toelichting op het ontstaan van baten laten we u zien hoe gemeenten baten hebben toegepast bij het ontwerp, de verantwoording van de investering en de onderhandeling met investeerders. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van de case Almelo.

Discussie over het toepassen van baten in de praktijk onder leiding van Dinand Ekkel, lector Natuurlijk Gezond Samen-leven bij hogeschool CAH Almere. In de discussie komen zaken aan bod als ontwerpen met groen, communiceren met baathouders, bewonersparticipatie, onderhandelen, bezuinigingen en beeldkwaliteit.

Doelgroep
De Dag van de Openbare Ruimte is het jaarlijkse ontmoetingsmoment voor iedereen die werkzaam is binnen het werkveld openbare ruimte: ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer.
De workshop TEEB is gericht op uitvoerders en beleidsmakers. Na afloop ontvangt iedere deelnemer het boek Groen Loont met TEEB Stad met daarin de resultaten van het project van het afgelopen jaar. Dit boek wordt door staatssecretaris Bleker van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie aangeboden aan de Tweede Kamer. Maximaal 60 personen kunnen deelnemen aan deze workshop.

Registreren
Via www.dagvandeopenbareruimte.nl kunt u zich gratis registeren voor een toegangskaart voor de Dag van de Openbare Ruimte. U hoeft zich niet aan te melden voor de workshop.

Initiatiefnemers Groene Ochtend
De Groene Ochtend wordt georganiseerd door Groenkeur, HIC – promotie van groen, Branchevereniging VHG en Plant Publicity Holland in samenwerking met ingenieursbureau Witteveen+Bos en TEEB Stad.
 

 

 

 

 

 

Op woensdag 12 oktober start om 10.30 uur de groene lezingochtend tijdens de Dag van de Openbare Ruimte in Houten. Het thema is: ‘Groen loont’. Roel den Dikken van de gemeente Eindhoven en Willem Weeda van de Koninklijke BAM Groep vertellen meer over de economische en maatschappelijke waarde van het groen voor hun vakgebied.

Roel den Dikken is programmaleider groen in ‘brainport’ Eindhoven. Eindhoven heeft de afgelopen jaren een sterke visie op het groen ontwikkeld en heeft deze op een goede manier toegepast in de praktijk. Met als resultaat een gedeelte tweede plaats in 2010 in de groencompetitie Entente Florale Nederland. Willem Weeda is werkzaam als commercieel manager bij groenspecialist Mostert De Winter dat onderdeel is van de Koninklijke BAM Groep. Weeda is een sterk voorstander van De Groene Stad-gedachte en past deze visie dan ook volop toe in zijn werk.  
 
Discussie
Na afloop van de twee lezingen wordt een discussie gevoerd onder leiding van Helma van der Louw van Plant Publicity Holland tussen de bezoekers en de sprekers. Hiernaast is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Groen Loont
Groen Loont! is de campagne die een aantal groene partijen is gestart om de baten van het groene product onder de aandacht te brengen. Het doel is tegenwicht te bieden aan de bezuinigingsplannen op de aanleg en het beheer van het openbaar groen. De oproep is om niet te snoeien, maar om het groen te laten bloeien. Het groene kapitaal dat de afgelopen jaren zorgvuldig is opgebouwd, mag niet worden vernietigd. De initiatiefnemers van Groen Loont! zijn Plant Publicity Holland, Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum, ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw, Bouwen met Groen en Glas en Bomenstichting.

Initiatiefnemers Groene Ochtend
De groene ochtend wordt aangeboden door diverse partijen. Het HIC (Hoveniers Informatiecentrum) organiseert collectieve promotie voor de uitvoerende professionals in het groen. Plant Publicity Holland (PPH) staat voor collectieve promotie van het Nederlands boomkwekerijproduct in binnen- en buitenland. Het Productschap Tuinbouw is het samenbindend platform en de belangenbehartiger voor de Nederlandse tuinbouwsector. Stichting Groenkeur heeft tot doel het vakmanschap in de groene sector te vergroten. Branchevereniging VHG behartigt de belangen van ondernemers in het groen.

Uitnodiging
Download hier de uitnodiging »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Op woensdag 13 oktober a.s. wordt een groene ochtend georganiseerd op de vakbeurs ’Dag van de Openbare Ruimte’. De organisaties Groenkeur, Plant Publicity Holland en het HIC (Hoveniers Informatiecentrum) hebben gezamenlijk een aansprekend lezingprogramma samengesteld met diverse groenthema’s.

Het lezingprogramma bestaat uit drie verschillende onderwerpen.

Citymarketing met een groene stad
Arnhem is de groenste stad van Europa. En het monumentale stadspark Sonsbeek is gekozen tot beste buitenruimte van Nederland. Maar hoe om te gaan met al deze prijzen? En hoe betrek je bewoners bij deze groene aanpak?
Jeroen Glissenaar werkt sinds 1996 bij de gemeente Arnhem.

Hij houdt zich bezig met de marketing van groen voor de promotie van de stad. Daarnaast is Glissenaar beheerder van de monumentale parken in Arnhem, waaronder Sonsbeek en is hij projectleider Urban Forestry.

 

Goedkoper onderhoud dankzij grote bomen
Wat is de integrale beplantingsmethode? Tijdens deze lezing komen aan de orde: de theorie, de praktijk, vergelijkingen met de traditionele methode en het aanbesteden. Verder aandacht voor de stand van zaken van een bijzonder onderzoek. Tien jaar geleden zijn in Hoofddorp twee beplantingsmethoden naast elkaar uitgevoerd: de integrale en de traditionele blijver-wijker. Wat zijn nu de verschillen?

Dr. Frits Ruyten is de grondlegger van de integrale beplantingsmethode. Hij is directeur/landschapsarchitect van Integralis PP in Heelsum, waar hij samenwerkt met voormalig boomkweker Chris van Dijk.

Kostenbesparing door extensief beheer met vaste planten
Vaste planten in het openbaar groen zijn niet alleen een kleurrijke aankleding voor A-locaties. Onderhoudsvriendelijke vaste planten kunnen op veel meer plaatsen functioneel en betaalbaar worden gebruikt. Dat vergt wel specifieke vakkennis bij ontwerp, aanleg en onderhoud. Wat is het geheim van een succesvolle toepassing in de praktijk?

Ir. Margareth Hop werkt bij Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) in Lisse. Ze veredelt vaste planten, heesters en bomen en doet rassenproeven. Verder voert Hop gebruikswaardenonderzoek uit en geeft ze adviezen met als doel de juiste plant op de juiste plaats te krijgen.

Presentatie van de brochure dak- en gevelgroen
Aansluitend aan het lezingprogramma zal de heer Hans van Cooten, voorzitter van de vakgroep dak- en gevelgroen van branchevereniging VHG, het eerste exemplaar van het boekje van Dak- en Gevelgroen van PPH en PPO overhandigen aan de heer Aad van Wubben van KOW architecten. KOW focust zich op de disciplines architectuur, stedenbouw, duurzaamheid, herstructurering en engineering. Beide heren zullen kort ingaan op het belang van groene daken en gevels in de bebouwde omgeving. Na afloop ontvangen alle aanwezigen een exemplaar.

Openingstijden
De vakbeurs ‘Dag van de Openbare Ruimte’ vindt plaats op woensdag 13 en donderdag 14 oktober a.s. in het Expo Houten te Houten. Beide dagen is de beurs van 10:00 tot 17:00 uur geopend. De groene ochtend vindt woensdag 13 oktober a.s. van 10:30 tot 12:30 uur plaats. Kijk voor toegangskaarten en meer informatie op www.dagvandeopenbareruimte.nl.

De groene ochtend is mede mogelijk gemaakt door het Productschap Tuinbouw.

Download de uitnodiging »