Berichten

De aanleg van het fietspad tussen de Bliksweg en de Spijkerweg in Elburg en Nunspeet is gestart. Dit fietspad biedt fietsers de mogelijkheid om de oude Zuiderzeekust te verkennen.  

Het fietspad kan ook gebruikt worden door landbouwverkeer. Naar verwachting is het pad in het vroege voorjaar, bij het begin van het nieuwe fietsseizoen gereed. Het fietspad gaat onderdeel uitmaken van het lange afstandsfietspadennet (Zuiderzeeroute) tussen Roggebotsluis en Harderwijk.

Het nieuw aan te leggen fietspad heeft een lengte van rond de 1600 meter, waarvan zo’n 900 meter ook gebruikt zal worden door landbouwvoertuigen. De kosten voor dit deel bedragen circa 3 ton, inclusief de grondverwerving. Deze gronden zijn door kavelruil beschikbaar gekomen.

Recreatief fietspad
De provincie Gelderland, het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren en de gemeenten geven met de aanleg van dit pad invulling aan het Fietstotaalplan Veluwe en het plan Integrale Inrichting Veluwe Randmeren, dat voorzag in een recreatief fietspad tussen Harderwijk en Roggebotsluis. Enkele jaren geleden zijn delen van dit fietspad bij Polsmaten en Munnikersteeg al aangelegd. Nu wordt weer een ontbrekende schakel gerealiseerd. 

Kosten
De aanleg van het fietspad wordt betaald door het Natuur-en Recreatieschap Veluwerandmeren, de gemeenten, de provincie Gelderland en het Plattelandsontwikkelingsprogramma van de EU.

Bron:
Provincie Gelderland

Een woonwijk wordt leefbaarder met kwalitatief goed openbaar groen,voldoende parkeerplaatsen en uitdagende speelplekken. Daar hechten de bewoners van Nunspeet veel waarde aan. De wensen zijn door de gemeente gehonoreerd en verpakt in een integrale wijkaanpak.

Het startschot voor de uitvoering werd gistermiddag gegeven door wethouder Edward van der Geest en de directeur van woonstichting Omnia Wonen. Doel van de wijkaanpak is de leefbaarheid in de buurt een ‘plus’ te geven. De totale kosten van de maatregelen bedragen ruim vier ton. 

Realiseren van groene parel en achterpaden
Een belangrijk element van de wijkaanpak is een opwaardering van het openbaar groen, daarbij is tevens een verbinding gelegd met het realiseren van een aantal zogenoemde groene parels en achterpaden.

Bron:
de Stentor