Berichten

In deze nota staan de hoofdlijnen en maatregelen voor ecologische inrichting en beheer van de twaalf verbindingszones in de komende tien jaar. Voor de gebieden Ypenburg en Leidschenveen zijn nieuwe verbindingszones aangewezen. Voor o.a. Erasmusveld, Broeksloot, Binckhorst en Haagse Beek zijn enkele verbindingen toegevoegd. Bij de uitwerking van het masterplan Vlietzone wordt een nieuwe ecologische zone ‘Vlietzone’ ingepast. De nota levert ook ideeën voor maatregelen die gebruikt kunnen worden voor de groene netwerken op wijk- en buurtniveau. “Deze kleine natuurgebieden in de stad zijn voor mensen, dieren en planten van groot belang om goed te kunnen leven. Gaat u eens kijken in een van de twaalf zones en ontdek de natuur bij u om de hoek”, aldus Rabin Baldewsingh, wethouder leefbaarheid.

Volledige informatie:
Lees hier meer informatie

Ook interessant:
Ecologie, beleid,ecozone

Bron:
Gemeente Den Haag

Concentratie van verstedelijking en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, beide doelen van de Nota Ruimte, staan op gespannen voet met elkaar. Door nieuwbouw binnen of dichtbij de bestaande steden wordt het moeilijker de stedelijke luchtkwaliteit verder te verbeteren of te zorgen voor voldoende groen in de omgeving. Dat blijkt uit de studie ‘Monitor Nota Ruimte. Dinsdag 22 april publiceerde het Ruimtelijk Planbureau en het Milieu- en Natuurplanbureau de eerste vervolgmeting Monitor Nota Ruimte.

Volledige informatie:
Dowload hier het rapport

Ook interessant:
Beleid, luchtkwaliteit

Bron:
Planbureau voor de Leefomgeving
Milieu- en Natuurplanbureau