Berichten

Op donderdag 30 juni openden Freek Ossel, wethouder Groen en Openbare Ruimte, stadsdeelvoorzitter Rob Post en portefeuillehouder Kees Diepeveen van stadsdeel Noord het iepenarboretum in het park Overhoeks op de noordelijke IJ-oever.

Op deze prachtige locatie naast het nieuwe EYE filminstituut zijn alle 32 iepensoorten die in Amsterdam voorkomen verzameld. Een ode aan de iep, de meest geliefde straatboom van Amsterdam. Een testcase ook, want de iep is van alle boomsoorten het best bestand tegen de wind die op deze plek vaak waait.

De in totaal 70 bomen geven de noordelijke IJ-oever een groene aanblik. Voor wandelaars en fietsers is het Iepenarboretum een groene boulevard waar je kunt genieten van het uitzicht over het water op de stad. 
 

 

Groene ontmoetingsplek
Het park Overhoeks is een groene ontmoetingsplek op loopafstand van de GVB-pont. Hoge en snel groeiende bomen markeren het park vanaf het water. De iep blijkt voor dit doel en deze locatie de meest geschikte boom. De keuze voor de iep is aangegrepen om het hele beschikbare sortiment aan iepen bij elkaar te zetten. Alle Amsterdammers kunnen zo kennis maken met de grote diversiteit en schoonheid van de iep. Het iepenarboretum is vooral ook een eerbetoon aan de iep.

Educatieve doeleinden
Het arboretum is ook bedoeld voor educatieve doeleinden. Zo zullen leerlingen uit het groene vakonderwijs, zoals de agrarische opleidingen in Amsterdam, kennis kunnen maken met de iep als belangrijkste stadsboom. Maar ook vanuit het buitenland is al veel belangstelling getoond voor het Iepenarboretum. Dit heeft vooral te maken dat sommige voorouders van de iepen die hier staan uit Azie (China) of Amerika komen.

Vandalismebestendig
Om de Amsterdammers, het onderwijs en liefhebbers kennis te maken met de verschillende iepensoorten zijn bij alle 32 iepen vandalismebestendige ringen met de iepennamen geplaatst.

Bron:
Gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Het bestuurlijk kernteam van het Nationaal Landschap IJsseldelta heeft besloten om ruim één miljoen euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van verschillende projecten in de noordelijke stadsrand van Zwolle, zoals voor het realiseren van wandel- en fietspaden en het ontwikkelen van natuur. “Hiermee kunnen we de ruimtelijke kwaliteit van de stadsrand tussen in het gebied van Westenholte tot en met Stadshagen een flinke impuls geven”, zegt gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel.

De noordelijke stadsrand is onderdeel van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Het gaat hier vooral om de overgang tussen de weidse vergezichten van de polder Mastenbroek en de rand van de bebouwde omgeving. “Hierbij staat de vraag centraal: hoe beleeft de stad het platteland en hoe beleeft het platteland de stad”, zegt Rietkerk, die aangeeft dat de projecten in het uitvoeringsprogramma noordelijke stadsrandzone erop zijn gericht om dit overgangsgebied zo zorgvuldig mogelijk in te richten en te ontsluiten.

 

 

 

Natuurvriendelijke oevers
Zo komt een deel van het geld beschikbaar voor het uitwerken van een inrichtingsplan Westenholte, waarbij wordt ingezet op natuurvriendelijke oevers en het aanleggen van een wandelrondje. Ook is er geld beschikbaar voor het uitwerken en realiseren van een inrichtingsplan voor de Ruimzichtkreek. Ook hier is een wandelpad voorzien.

Wandel- en fietspaden
Tevens wordt een bijdrage beschikbaar gesteld voor het inrichtingsplan Stadsbroek. Daarbij gaat het om het realiseren van wandel- en fietspaden en het ontwikkelen van natuur (deels als compensatie-opgave voor Stadshagen). Verder moet hier een regeling van kracht worden om de omvorming van reguliere landbouw naar biologische landbouw te stimuleren.

Uitkijkpunt
Een deel van de bijdrage wordt ook besteed aan het realiseren van een uitkijkpunt bij de Vecht op de westoever van het Zwartewater, waar de monding van de de rivier mooi te zien is.

Nationaal Landschap IJsseldelta
Het Nationaal Landschap IJsseldelta bestaat uit de Polder Mastenbroek, het Kampereiland, de Mandjeswaard, Polder de Pieper, de Zuiderzeepolder, het rivierenland van de IJssel en het Zwarte Water, met de daaraan gelegen oude stads- en dorpskernen, en het Zwarte meer. De IJsseldelta met haar rivierenland, eeuwenoude polders, terpboerderijen en kreekruggen is één van de 20 Nationale Landschappen van Nederland.

Bron:
Provincie Overijssel