Iepe­n­ar­bo­re­tum op de Noor­de­lij­ke IJ-oever Amster­dam geo­pend

Op don­der­dag 30 juni open­den Freek Ossel, wet­hou­der Groen en Open­ba­re Ruim­te, stads­deel­voor­zit­ter Rob Post en por­te­feuil­le­hou­der Kees Diepe­veen van stads­deel Noord het iepe­n­ar­bo­re­tum in het park Over­hoeks op de noor­de­lij­ke IJ-oever. Op deze prach­ti­ge loca­tie naast het nieu­we EYE film­in­sti­tuut zijn alle 32 iepen­soor­ten die in Amster­dam voor­ko­men ver­za­meld. Een ode aan de iep, […]

Ruim één mil­joen voor pro­jec­ten noor­de­lij­ke stads­rand Zwol­le

Het bestuur­lijk kern­team van het Nati­o­naal Land­schap IJs­sel­del­ta heeft beslo­ten om ruim één mil­joen euro beschik­baar te stel­len voor de uit­voe­ring van ver­schil­len­de pro­jec­ten in de noor­de­lij­ke stads­rand van Zwol­le, zoals voor het rea­li­se­ren van wan­­del- en fiets­pa­den en het ont­wik­ke­len van natuur. “Hier­mee kun­nen we de ruim­te­lij­ke kwa­li­teit van de stads­rand tus­sen in het […]