Berichten

Bomen in Utrecht zijn van betere kwaliteit en er staan meer volwassen bomen in de stad vergeleken met drie jaar geleden. Er zijn circa 25.000 bomen bijgekomen, wat het totaal nu brengt op ruim 135.000 bomen in Utrecht. Op enkele punten kan de uitvoering beter.

Zo wil het college bij stedelijke ontwikkelingen in een eerder stadium rekening houden met de bestaande bomen. Dit staat in de eerste evaluatie van drie jaar stedelijk Bomenbeleid.

Bomen versterken aantrekkelijkheid van de stad
Het Bomenbeleid beschrijft alle regels en maatregelen voor het omgaan met bomen bij de ontwikkeling van de stad, inclusief het beheer en onderhoud van bomen. Het beleid is nu drie jaar van kracht. Bij de evaluatie ervan zijn diverse natuur- en belangengroepen betrokken, die destijds ook hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van de Nota Bomenbeleid. Wethouder Groen Mirjam de Rijk: “Bomen versterken de aantrekkelijkheid van de stad. We gaan al heel zorgvuldig om met de bomen in de stad en we willen nog meer dan voorheen rekening houden met bestaande bomen.”

Grotere bomen, betere groei
Het belang van bomen weegt sinds de invoering van het Bomenbeleid zwaarder mee in plan- en besluitvorming van projecten. Voortaan wordt ook het aanplanten van bomen met een grotere maat duidelijker vastgelegd. De resultaten daarvan zijn over enkele jaren zichtbaar. Verder zijn de groeiplaatsen van bomen de afgelopen jaren verbeterd.

Kapvergunning
Kapincidenten uit de afgelopen drie jaar zijn geëvalueerd. Daarbij ging het meestal om oudere plannen die dateerden van vóór de invoering van het Bomenbeleid in 2009 en de WABO. Het versimpelen van de kapvergunning heeft geleid tot 75% minder particuliere kapaanvragen. Het zo gewenste verplanten van (grote) bomen blijft, ondanks alle inspanningen, beperkt tot enkele tientallen bomen per jaar. Het is sterk afhankelijk van de fysieke mogelijkheden. 

In de beleidsnota ‘Haagse Bomen’ is een hoofdstuk opgenomen over het vermogen van bomen om het schadelijke fijnstof uit de lucht af te vangen. Als Den Haag de waarde van de luchtzuiverende functie van haar bomen in geld moet uitdrukken, is dat €2.3 miljoen per jaar.

Voor de gemeente extra reden om de bomen te koesteren en ze te verwennen met goede groeiplaatsen waar bomen echt groot kunnen worden.

Bij een recent onderzoek naar 10.000 straatbomen heeft  Fred van Tonneijck vastgesteld dat straatbomen gemiddeld 100 gram fijn stof per jaar vastleggen. En een grote boom kan wel 7 kg fijn stof per jaar afvangen.

Schadelijke stoffen vastleggen
De ruim 113.000 straatbomen in Den Haag leggen dus 11.300 kg van het voor de mens schadelijke fijn stof vast. Dat staat gelijk aan de uitstoot van meer dan 1.5 miljard autokilometers.

Het hoofdstuk in de beleidsnota is geschreven door de internationaal hoog gewaardeerde wetenschapper Fred van Tonneijck.

Lees ook: Meer vruchtbomen in Den Haag »

Bron:
Gemeente Den Haag

De Groene Ideeënwedstrijd van Milieucentrum Utrecht en Bibliotheek Utrecht/Europe Direct is in het leven geroepen voor iedereen die van Utrecht een nog groenere stad wil maken. Het is een creatieve wedstrijd, want de ideeën kunnen ingezonden worden als verhaal, gedicht, collage, filmpje of op een andere creatieve manier.

De wedstrijd staat open voor iedereen, die van Utrecht een – nog – groenere en meer biodiverse stad wil maken. Opvallende vegetatiedaken, ‘eetbare’ geveltuintjes, insectenhotels in het park, fruitbomen langs de grachten het zijn maar enkele voorzetjes.

De wedstrijd sluit op vrijdag 1 oktober 2010. De hoofdprijs is een fraaie stadsfiets ter waarde van € 400 van Kok Fietsen Utrecht. De tweede en derde prijswinnaar krijgen een pakket met heerlijke Utrechtse streekproducten.

Daarnaast zal Stadsblad Utrecht in haar kolommen aandacht besteden aan de drie prijswinnende groene ideeën.

 

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdagmiddag 16 oktober tijdens een Biodiversiteitsmiddag in de Centrale Bibliotheek aan de Oudegracht. Als prijswinnaar verplicht u zich om bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. Overigens ontvangen alle deelnemers die aanwezig zijn tijdens de prijsuitreiking een leuke attentie.

Bronnen:
Milieuplein Utrecht
Drimble