New York komt krijgt een onder­gronds park ter groot­te van 5000 vier­kan­te meter

Na de suc­ces­vol­le High Line Park in Lower Man­hat­tan, New York wor­den er nu plan­nen gesmeed om ook een Low Line park aan te leg­gen in een ver­val­len tram­sta­ti­on. Als alles vol­gens plan ver­loopt, wordt dit het eer­ste onder­grond­se park ter wereld. Het idee volgt op het immen­se suc­ces van het High Line-pro­ject, waar­bij twee […]

Nog te rea­li­se­ren pri­meur: onder­gronds park in New York

Naar­ma­te bij bewo­ners en bestuur­ders van ste­den het besef van nut en nood­zaak van ste­de­lij­ke ver­groe­ning beter door­dringt, zien we ook de aan­tal­len ori­gi­ne­le, bij­zon­de­re groe­ne ste­de­lij­ke con­cep­ten toe­ne­men. Maar een van de meest spec­ta­cu­lair plan­nen dateert, als plan, alweer van een jaar of zes gele­den: ‘The Low­li­ne’, onder Delan­cey Street in New York’s Lower […]