Nog te realiseren primeur: ondergronds park in New York

Naarmate bij bewoners en bestuurders van steden het besef van nut en noodzaak van stedelijke vergroening beter doordringt, zien we ook de aantallen originele, bijzondere groene stedelijke concepten toenemen. Maar een van de meest spectaculair plannen dateert, als plan, alweer van een jaar of zes geleden: ‘The Lowline’, onder Delancey Street in New York’s Lower Eastside. Het is/wordt het eerste ondergrondse park ter wereld, zoals de initiatiefnemers vol trots aankondigen.
Het gaat om een (al in 1948!) buiten gebruik gesteld ondergronds transport systeem. In 1908 werd de terminal bij Williamsburg Bridge onder Delancey Street geopend, voor personenvervoer (in  trolleybussen) van de Lower East Side naar Brooklyn. Veertig jaar later (als de automobilisering ergens ter wereld heeft toegeslagen, dan toch wel in New York) wordt de lijn gesloten. De deuren van de terminal gaan dicht en ruim zestig jaar lang komt er niemand  meer in de ondergrondse gangen – althans niet officieel.
Totdat in 2009 ontwerper James Ramsey, gevestigd op de Lower East Side, een spectaculair idee krijgt: een ondergronds park, juist in deze buurt die niet bekend staat om het vele groen. Samen met Dan Barasch, die zich bezighoudt met het exposeren van beeldende kunst in de New Yorkse ondergrondse, start hij het project Lowline: een ondergronds groen park, gevoed met zonne-energie.  In 2011 halen ze de kolommen van het veel gelezen blad New York Magazine en in 2012 halen ze in totaal $155.000 op bij 3300 enthousiaste supporters uit alle windstreken.
Met hulp van scholen in het gebied, vooral ook gericht op ontwerp weten de initiatiefnemers het plan geleidelijk op gang te krijgen. In 2013 komt politieke steun op gang en – we slaan een heleboel tussenliggende ontwikkelingen over – begin 2015 opent een ondergrondse expositie- en ontmoetingsruimte, The Lowline Lab, gericht op de combinatie van zonne-energie en parkaanleg. Waarmee Ramsey en Barasch een nieuwe fase ingaan: onderhandelingen met het stadsbestuur van New York en de eigenaren van het gebied onder de grond, het vervoerbedrijf, om toestemming te krijgen voor de aanleg en expoloitatie van het park. De opening staat gepland …. Voor een nader te bepalen datum in 2020.