Berichten

In de afgelopen 20 jaar is er in Nederland bijna 6 procent meer bosgebied bijgekomen. Dat blijkt uit een studie van de Wereldbank. Wereldwijd doet Nederland het qua de toename van bosgebied niet gek, we staan op plek 51.

In Nederland werd in 1990 10,22 procent van het landoppervlak beslagen door bos. In 2010 was dat gestegen naar 10,82 procent. Dat betekent een absolute stijging van 250 vierkante kilometer aan bosgebied en een toename van 5,89 procent.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Binnenlands Bestuur

In het voorjaar van 2011 kwamen studenten van SRVU studentenbond met een plan om op het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) aan de Boelelaan, Zuidas Amsterdam, een daktuin te ontwikkelen. De studenten dienden op eigen initiatief een aanvraag in voor de subsidie “Icoonprojecten Groene Daken en Muren” van de gemeente Amsterdam, waar zij een bedrag van € 130.000,- uit toegekend kregen. Op dit moment werkt de VU het plan voor een duurzaam dak verder met de studenten uit.

Inmiddels is duidelijk dat het technisch mogelijk is een daktuin te realiseren op het Hoofdgebouw. Samen met de studenten worden drie varianten voor de ontwikkeling van de daktuin uitgewerkt. Het gaat om een volledige tuin die publiek toegankelijk is. Een andere variant die van een zichttuin: een royaal van groen voorzien dak dat niet toegankelijk is voor publiek, maar wel zichtbaar vanaf het campusplein en vanuit het Hoofdgebouw. De laatste mogelijkheid is een mini-variant, zoals bijvoorbeeld een groen dak van gras.

Studenten bereiken veel met een goed plan
Het idee om een daktuin op de VU te maken komt van studenten die in hun studie dagelijks werken met duurzaamheid. Zij wilden hun kennis in de praktijk brengen op een manier waarmee ze studenten en docenten op de VU konden inspireren met de mogelijkheden voor groen in de stad. Student Peter de Lange: “De campus kan de extra ruimte van de daktuin goed gebruiken. Bovendien springt een groen dak op een grijs gebouw lekker in het oog. Ons initiatief laat zien dat studenten met een goed plan wel degelijk iets voor elkaar kunnen krijgen”.

Voorwaarden en planning
De gemeente Amsterdam stelt als voorwaarde dat de subsidie niet meer dan de helft van het totale projectbudget mag zijn. Verder moet het project uiterlijk 1 november 2013 gerealiseerd zijn.
Naar verwachting neemt de VU in maart het besluit welke variant uiteindelijk op het platte dak van het Hoofdgebouw komt. In collegejaar 2012/2012 moet de daktuin zijn gerealiseerd.