Bos­ge­bie­den in Neder­land nemen toe

In de afge­lo­pen 20 jaar is er in Neder­land bij­na 6 pro­cent meer bos­ge­bied bij­ge­ko­men. Dat blijkt uit een stu­die van de Wereld­bank. Wereld­wijd doet Neder­land het qua de toe­na­me van bos­ge­bied niet gek, we staan op plek 51. In Neder­land werd in 1990 10,22 pro­cent van het land­op­per­vlak besla­gen door bos. In 2010 was […]

VU-Stu­den­ten nemen ini­ti­a­tief voor groe­ne­re cam­pus

In het voor­jaar van 2011 kwa­men stu­den­ten van SRVU stu­den­ten­bond met een plan om op het hoofd­ge­bouw van de Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam (VU) aan de Boelel­aan, Zui­d­as Amster­dam, een dak­tuin te ont­wik­ke­len. De stu­den­ten dien­den op eigen ini­ti­a­tief een aan­vraag in voor de sub­si­die “Icoonprojecten Groe­ne Daken en Muren” van de gemeen­te Amster­dam, waar zij […]