Bos­ge­bie­den in Neder­land nemen toe

In de afge­lo­pen 20 jaar is er in Neder­land bij­na 6 pro­cent meer bos­ge­bied bij­ge­ko­men. Dat blijkt uit een stu­die van de Wereld­bank. Wereld­wijd doet Neder­land het qua de toe­na­me van bos­ge­bied niet gek, we staan op plek 51.

In Neder­land werd in 1990 10,22 pro­cent van het land­op­per­vlak besla­gen door bos. In 2010 was dat geste­gen naar 10,82 pro­cent. Dat bete­kent een abso­lu­te stij­ging van 250 vier­kan­te kilo­me­ter aan bos­ge­bied en een toe­na­me van 5,89 pro­cent.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Bin­nen­lands Bestuur