Berichten

Door de klimaatverandering neemt in de zomer het aantal zware buien toe. Bij  kortdurende  extreme buien, zoals die van de afgelopen dagen, blijft op sommige plaatsen even water op straat staan. Een handige en betaalbare maatregel hier tegen is het benutten van wegen en groen om water korte tijd op te slaan.

De verstening van particuliere terreinen neemt de laatste jaren toe. Terwijl gebruik van doorlatende verharding en meer plekken met groen of grind juist een oplossing bieden voor het gedeeltelijk opnemen van het water in de bodem.

Rioolvervanging
Bij rioolvervanging is vergroting van de riolering ook mogelijk. Vergroting van de afvoercapaciteit zal water op straat echter nooit helemaal voorkomen. Het benutten van wegen en groen om water korte tijd op te slaan is een handigere en beter betaalbare maatregel.

Platform
Dit schrijft Stichting RIONED. Stichting RIONED is het platform voor de rioleringszorg in Nederland, waarin overheden,  bedrijven en onderwijsinstellingen participeren. De belangrijkste taak van RIONED is het  beschikbaar stellen van kennis aan de betrokken partijen. Stichting RIONED doet continu onderzoek naar de meest effectieve en efficiënte methoden van rioleringsbeheer om Nederland schoon en veilig te houden.

Het dak van het gemaal aan de Toscalaan staat sinds enkele maanden vol met vetplantjes. Het dak kan tijdelijk 25 millimeter neerslag bergen. Dit is de hoeveelheid water die gemiddeld één keer per jaar bij een extreme bui uit de lucht valt.

Het gemaal, in de buurt van sporthal Hoogvliet, heeft een dakoppervlak van 30 bij 20 meter. Toscalaan is het eerste gemaal in Rotterdam met een groen dak.

Andere geschikte gemalen volgen in de komende vijf jaar. Van de veertig grote gemalen heeft Gemeentewerken Rotterdam, beheerder van alle rioolgemalen in de stad, er 27 geschikt bevonden.

Waterbuffer
Om de dakconstructie geschikt te maken voor een groen dak moest eerst de bestaande dakbedekking helemaal vervangen worden. Daarbij zijn ook gelijk veiligheidsvoorzieningen aangebracht om onderhoudswerk aan het groene dak veilig te kunnen uitvoeren. Daarna heeft Gemeentewerken matten met acht verschillende soorten sedum gelegd. Naast vetplantjes kunnen ook kruiden, mossen en grassen gebruikt worden voor groene daken. Ze geven de stad van bovenaf een groener aanzien en vormen een belangrijke waterbuffer bij hevige regenval. Verder zorgen de planten voor een langere levensduur van een dak, hebben ze een isolerende werking, houden ze fijn stof vast en gaan ze de opwarming van de stad tegen.

Ook een groen dak?
De gemeente Rotterdam stimuleert de aanleg van groene daken, onder meer met een subsidieregeling. Op verschillende gemeentelijke gebouwen ligt al een groen dak. In totaal is er in Rotterdam zo’n 40.000 vierkante meter gerealiseerd. Wilt u ook een groen dak? Kijk op www.rotterdam.nl/groenedaken. Daar is meer informatie te vinden, bijvoorbeeld over de subsidiemogelijkheden.

Bronnen:
Gemeente Rotterdam
Megastad FM