Groen betaal­ba­re maat­re­gel om over­tol­li­ge neer­slag kor­te tijd op te slaan

Door de kli­maat­ver­an­de­ring neemt in de zomer het aan­tal zwa­re bui­en toe. Bij  kort­du­ren­de  extre­me bui­en, zoals die van de afge­lo­pen dagen, blijft op som­mi­ge plaat­sen even water op straat staan. Een han­di­ge en betaal­ba­re maat­re­gel hier tegen is het benut­ten van wegen en groen om water kor­te tijd op te slaan. De ver­ste­ning van […]

Rot­ter­dams dak vol met vet­plant­jes om neer­slag te ber­gen

Het dak van het gemaal aan de Toscalaan staat sinds enke­le maan­den vol met vet­plant­jes. Het dak kan tij­de­lijk 25 mil­li­me­ter neer­slag ber­gen. Dit is de hoe­veel­heid water die gemid­deld één keer per jaar bij een extre­me bui uit de lucht valt. Het gemaal, in de buurt van sport­hal Hoog­vliet, heeft een dak­op­per­vlak van 30 […]