Hol­land­se tuin in Lazien­ki Park War­schau

Op 27 april 2016, Konings­dag, werd de nieu­we ‘Hol­land­se Tuin’ in het Lazien­ki Park in War­schau offi­ci­eel geo­pend. Eind 2014 kreeg bureau Niek Roozen van de Neder­land­se Ambas­sa­de in War­schau de opdracht om de ‘Hol­land­se Tuin’ te ont­wer­pen bij de prach­tig geres­tau­reer­de Oran­ge­rie in het Lazien­ki Park in War­schau. Het Lazien­ki Park in War­schau is […]

In gesprek met land­bouw­at­ta­ché Henk de Jong

De Brit­se ste­den zijn van ouds­her groen, maar het kan altijd beter! De Groe­ne Stad in gesprek met Henk de Jong, land­bouw­at­ta­ché op de Neder­land­se ambas­sa­de in Lon­den Wat houdt uw werk als land­bouw­at­ta­ché zoal in? ‘Mijn werk is heel divers. Samen met Bas Har­bers en Stel­la van Bem­me­len vorm ik de Land­bouw­af­de­ling op de […]